Aangifte erfbelasting

Wat is erfbelasting? Hoe en wie moet de aangifte indienen? En is de wijze van invullen van invloed op de hoogte van het te betalen bedrag?

Wat is erfbelasting?
Erfbelasting is aan de orde wanneer iemand overlijdt en er een nalatenschap is. De bezittingen van een overleden persoon worden verkregen door andere personen. De belasting die hier in sommige gevallen over berekend wordt noemen we erfbelasting. De erfbelasting moet in beginsel binnen acht maanden na het overlijden worden ingediend. Uitstel voor het doen van de aangifte kan je aanvragen bij de belastingdienst.
Het niet tijdig indienen van de aangifte zorgt ervoor dat er belastingrente wordt berekend.

Hoe en wie moet de aangifte indienen?
Er zijn verschillende manieren om de aangifte erfbelasting in te dienen. Dit kan bijvoorbeeld digitaal via de website van de Belastingdienst, of via een papieren formulier. Het is belangrijk om te weten dat er een aangifteplicht bestaat voor de erfbelasting. Dit betekent dat erfgenamen/ executeur verplicht zijn om aangifte te doen van de nalatenschap, ook als er geen belasting verschuldigd is.
De erfgenamen dienen de aangifte in, tenzij er een executeur is. Is er een executeur, dan is deze verantwoordelijk voor de tijdige indiening van de aangifte en betaling van de erfbelasting namens de erfgenamen.

Waarom is het verstandig iemand te laten meekijken bij de aangifte erfbelasting?
Als erfgenaam / executeur is het belangrijk om goed op de hoogte te zijn van de bezittingen en schulden van de overledene. Uitsluitend met de juiste gegevens kan een aangifte ingevuld worden. Hierbij is het verstandig om een testament, een verklaring van erfrecht of een notariële akte te raadplegen.
Omdat de aangifte erfbelasting als een lastige en complexe belasting wordt ervaren waarbij fiscale en erfrechtelijke aspecten spelen is het aan te raden om iemand in te schakelen bij het invullen van de aangifte.
Wist u bijvoorbeeld dat als u een onroerend goed niet zelf bewoond maar verhuurd dat de waardering van de woning een andere wijze is dan wanneer u in de woning woont?

Vrijstellingen
Voor de erfbelasting zijn een aantal vrijstellingen en verminderingen opgenomen waar erfgenamen gebruik van kunnen maken bij de aangifte erfbelasting. Deze vrijstellingen verschillen per persoon. Zo heeft een echtgenoot of geregistreerde partner een grote vrijstelling. In sommige gevallen is deze verhoogde vrijstelling ook van toepassing op samenwoners. Daarvoor moeten de samenwoners wel aan een aantal voorwaarden voldoen. Voor kinderen en kleinkinderen geldt ook een vrijstelling. Deze zijn aanzienlijk lager dan de vrijstelling voor echtgenoten of geregistreerde partners.

Voorbeeld besparen erfbelasting
Was u gehuwd en had uw partner een testament met langstlevende clausule dan kan het wijzigen van de rente op de vorderingen van de kinderen of het toepassen van bepalingen uit het testament van invloed zijn op de hoogte van de verschuldigde erfbelasting. Dit kan veel erfbelasting besparen! Ik adviseer daarom in dit soort situaties een berekening te laten maken en u goed te laten voorlichten.

Conclusie: Het invullen van de aangiften  erfbelasting kan lastig zijn en het juist toepassen van waarderingen en vrijstellingen kan veel geld besparen. Laat u daarom door een deskundig iemand adviseren bij het invullen van de aangifte erfbelasting.

Hulp nodig bij het invullen van een aangifte erfbelasting? Neem dan contact op met Linda de Kleuver van Mooi Nalaten. Zij heeft velen (complexe) aangiften erfbelasting gedaan en helpt u graag verder. 

Scroll naar boven