Eigen woning / erfbelasting

eigen woning / erfbelasting

Stel u erft een eigen woning, maar al het geld zit in de woning. Moet u dan toch de erfbelasting betalen?

In de meest voorkomende situatie wordt de langstlevende op grond van de wet of een testament enig eigenaar van de woning. De kinderen krijgen een erfdeel. Het erfdeel van de kinderen is pas opeisbaar als de langstlevende persoon komt te overlijden. Het kan ook zijn dat u als langstlevende het vruchtgebruik krijgt en de kinderen het eigendom (zogenaamde blote eigendom).

Zowel indien de kinderen een vordering op de langstlevende ouder krijgen als indien de kinderen de blote eigendom krijgen, erven ze dus niet direct cash geld. Er moet echter wel een aanslag erfbelasting worden betaald. In de wet en in de meeste testamenten staat dan dat de langstlevende de erfbelasting moet voorschieten / betalen. Dit is ook logisch, maar als dit geld er niet is omdat het bijvoorbeeld in de woning zit, is er een probleem. 

Indien het niet mogelijk is om de erfbelasting te betalen wordt er uitstel van betaling verleend. Echter dit is een uitstel van betaling en geen kwijtschelding. Tevens wordt er wel rente in rekening gebracht. Wilt u in aanmerking komen voor uitstel van betaling dan dient u aan de volgende voorwaarden te voldoen: 

  1. Resterende deel van de nalatenschap is niet toereikend om de erfbelasting te betalen.
  2. De langstlevende die in de woning blijft wonen, heeft zelf onvoldoende eigen middelen om de erfbelasting te betalen
  3. Uitstel wordt ingetrokken bij faillissement en schuldsanering.
  4. Uitstel komt te vervallen als de woning wordt verkocht of geen eigen woning meer is.

Wilt u meer weten over deze regeling of wilt u hulp bij het invullen van de aangifte erfbelasting? Neem contact op met linda de Kleuver van Mooi Nalaten. Zij helpt u graag verder.

Meer weten?

Wilt u weten wat Mooi Nalaten voor u kan betekenen, neem dan gerust contact met mij op. Ik ben te bereiken via 06-36305919 of [email protected]

Scroll naar boven