Tarieven erfbelasting 2022

Tarieven erfbelasting 2022

Vrijstellingen voor erfbelasting 2022

Als u een erfenis krijgt, is de kans groot dat u erfbelasting moet betalen. U moet erfbelasting betalen als het bedrag dat u uit de erfenis krijgt hoger is dan uw vrijstelling.

Bent u:

Uw vrijstelling:

Gehuwd / geregistreerd partner / ongehuwd samenwonend

€ 680.645,-

Kind met een ziekte of een handicap

€ 64.666,-

(Pleeg-) kind

€ 21.559,-

Kleinkind

€ 21.559,-

Ouder

€ 51.053,-

Overig (broer of zuster)

€ 2.274,-

Vrijstellingen voor schenkbelasting

Als u een schenking krijgt, is de kans groot dat u schenkbelasting moet betalen. U moet schenkbelasting betalen indien het bedrag van de schenking hoger is dan uw vrijstelling.

Bent u:                                                                       Dan is uw vrijstelling:

(Pleeg-) Kind

€ 5.677,-

Per jaar mogen uw ouders u (en uw broers en zussen) € 5.677,- belastingvrij schenken. U hoeft hiervan geen aangifte te doen. Is het bedrag van de schenking hoger dan deze vrijstelling, dan moet u wel aangifte doen.

Kind tussen 18 en 40 jaar

Eenmalig € 27.231,- of € 56.724,- of maximaal € 106.671,-

Bent u tussen de 18 en 40 jaar oud, dan mogen uw ouders u eenmalig belastingvrij een hoger bedrag schenken. Dit bedrag is in principe
€ 27.231,-. Echter als u het geschonken bedrag gebruikt voor de betaling van een studie of opleiding, dan is de vrijstelling onder voorwaarden € 56.724,-.
Gebruikt u het geschonken bedrag voor de aankoop of verbouwing van een eigen woning of de aflossing van een eigenwoningschuld of restschuld, dan is de vrijstelling onder voorwaarden maximaal € 106.671,-. Van deze hogere schenkingen moet u wel aangifte doen. Daarbij moet u een beroep doen op de verhoogde vrijstelling.

Overig (voorbeeld een kleinkind)

€ 2.274,- of
€ 106.671,

Jaarlijks mag € 2.274,- belastingvrij worden geschonken. Hiervan hoeft u geen aangifte te doen. Is het bedrag van de schenking hoger dan deze vrijstelling, dan moet u wel aangifte doen.
Wanneer u tussen de 18 en 40 jaar oud bent en u het geschonken bedrag gebruikt voor de aankoop of verbouwing van een woning of de aflossing van een eigen woningschuld of restschuld, dan is de vrijstelling onder voorwaarden eenmalig € 106.671,-. Van deze schenking moet u aangifte doen. Daarbij moet u een beroep doen op deze vrijstelling.

Tarieven voor erfbelasting en schenkbelasting

Indien u meer erft of geschonken heeft gekregen dan de vrijstelling, dan is dat meerdere belast met erfbelasting of schenkbelasting. Dit meerdere heet dan ook een belaste verkrijging.

Bent u :                                         

                                                                                    tot € 130.425,-                             vanaf € 130.425,-

Gehuwd/geregistreerd partner/ ongehuwd samenwonend*

 10%

20%

(Pleeg-) kind

10%

20%

Kleinkind

18%

36%

Overig (zoals ouder, broer of zuster)

30%

40%

*Wanneer u als ongehuwd samenwonende erft van uw partner, moet u wel aan enkele voorwaarden voldoen om een beroep te kunnen doen op de vrijstelling van € 680.645,- en de tarieven van 10/20% (o.a. minimaal zes maanden op hetzelfde woonadres staan ingeschreven).

Ondernemingsvermogen en erfbelasting en schenkbelasting

Wanneer u ondernemingsvermogen erft of geschonken krijgt, is dit onder voorwaarden tot een waarde van € 1.134.403 voor 100% vrijgesteld van erfbelasting of schenkbelasting. Wanneer de waarde hoger is, geldt voor het meerdere een vrijstelling van 83%.

Pensioen en erfbelasting

Het partnerpensioen is vrijgesteld van erfbelasting. Maar het partnerpensioen vermindert wel de vrijstelling van € 680.645,- voor echtgenoten / geregistreerd partners / ongehuwd samenwonenden. Er is wel altijd een minimale vrijstelling van € 175.837,-.

Klanten waarderen mij

Bij de aangifte erfbelasting in de nalatenschap van (schoon)zuster speelden een aantal zaken die moeilijkheden opleverden voor de nabestaanden. Linda van Mooi Nalaten heeft ons uitstekend geholpen met het invullen en indienen van de aangifte erfbelasting. Nadat de aanslag erfbelasting door de belastingdienst was opgelegd bleek dat de aanslag niet correct was opgelegd en heeft Linda een bezwaarschrift gemaakt voor de erfgenamen. Dit bezwaar heeft er uiteindelijk toe geleid dat de aanslag gecorrigeerd is en de erfgenamen de teveel betaalde erfbelasting hebben teruggekregen. Dank Linda. Zonder jou was dit niet gelukt....

Wat is belangrijk?

Meer weten?

Wilt u weten wat Mooi Nalaten voor u kan betekenen, neem dan gerust contact met mij op.

Het eerste gesprek is geheel vrijblijvend.
Ik ben te bereiken via 06-36305919 of [email protected]

Scroll naar top