Tarieven erfbelasting 2023

Tarieven erfbelasting 2023

Vrijstellingen voor erfbelasting 2023
Als u een erfenis krijgt, is de kans groot dat u erfbelasting moet betalen. U moet erfbelasting betalen als het bedrag dat u uit de erfenis krijgt hoger is dan uw vrijstelling.

Bent u:

Uw vrijstelling:

Gehuwd / geregistreerd partner / ongehuwd samenwonend

€ 723.526,-

Kind met een ziekte of een handicap

€ 68.740,-

(Pleeg-) kind

€ 22.918,-

Kleinkind

€ 22.918,-

Ouder

€ 54.270,-

Overig (broer of zuster)

€ 2.418,-

Vrijstellingen voor schenkbelasting 2023
Als u een schenking krijgt, is de kans groot dat u schenkbelasting moet betalen. U moet schenkbelasting betalen indien het bedrag van de schenking hoger is dan uw vrijstelling.

Ouders mogen in 2023 € 6.035 schenken aan hun kind (in 2022 was dit € 5.677). Onder ‘kind’ verstaan wij ook een pleegkind of een stiefkind.

De jaarlijkse vrijstelling voor alle andere personen in 2023 is € 2.418 (in 2022 was dit € 2.274). Het maakt bij die schenking dus niet uit of de schenker een grootouder is, een oom of een tante, broer of zus of helemaal geen familie.

De ontvanger betaalt bij schenkingen tot de jaarlijkse vrijstelling geen schenkbelasting en hoeft geen aangifte te doen.

 
Wie doet de schenking?BestedingsdoelBelastingvrij bedrag
Ouder(s) aan kindDat beslist het kind zelf€ 6.035
Iemand andersDat beslist de ontvanger zelf€ 2.418

Eenmalig verhoogde vrijstelling
Deze vrijstelling geldt alleen als de ontvanger op het moment van de schenking tussen de 18 en 40 jaar is óf een partner heeft tussen de 18 en 40 jaar. De dag van de 40e verjaardag telt nog mee.

De verhoogde vrijstelling is eenmalig en mag worden gebruikt voor 1 van de volgende 3 bestedingsdoelen: een eigen woning, een dure studie óf een bestedingsdoel waarover de ontvanger zelf beslist.

Voor de eenmalig verhoogde vrijstelling gelden altijd voorwaarden. Het belastingvrije bedrag in 2023 hangt af van het bestedingsdoel.

 
Wie doet de schenking?BestedingsdoelBelastingvrij bedrag
Ouder(s) aan kindEen eigen woning€ 28.947
Een dure studie€ 60.298
Dat beslist het kind zelf€ 28.947
Iemand andersEen eigen woning€ 28.947

Tarieven voor erfbelasting en schenkbelasting 2023

Indien u meer erft of geschonken heeft gekregen dan de vrijstelling, dan is dat meerdere belast met erfbelasting of schenkbelasting. Dit meerdere heet dan ook een belaste verkrijging.

Bent u :                                         

                                                                                    tot € 138.641,-                             vanaf € 138.642,-

Gehuwd/geregistreerd partner/ ongehuwd samenwonend*

 10%

20%

(Pleeg-) kind

10%

20%

Kleinkind

18%

36%

Overig (zoals ouder, broer of zuster)

30%

40%

*Wanneer u als ongehuwd samenwonende erft van uw partner, moet u wel aan enkele voorwaarden voldoen om een beroep te kunnen doen op de vrijstelling van € 723.526,- en de tarieven van 10/20% (o.a. minimaal zes maanden op hetzelfde woonadres staan ingeschreven).

Pensioen en erfbelasting

Het partnerpensioen is vrijgesteld van erfbelasting. Maar het partnerpensioen vermindert wel de vrijstelling van € 723.526,- voor echtgenoten / geregistreerd partners / ongehuwd samenwonenden. Er is wel altijd een minimale vrijstelling van € 186.915,-.

Klanten waarderen mij

Bij de aangifte erfbelasting in de nalatenschap van (schoon)zuster speelden een aantal zaken die moeilijkheden opleverden voor de nabestaanden. Linda van Mooi Nalaten heeft ons uitstekend geholpen met het invullen en indienen van de aangifte erfbelasting. Nadat de aanslag erfbelasting door de belastingdienst was opgelegd bleek dat de aanslag niet correct was opgelegd en heeft Linda een bezwaarschrift gemaakt voor de erfgenamen. Dit bezwaar heeft er uiteindelijk toe geleid dat de aanslag gecorrigeerd is en de erfgenamen de teveel betaalde erfbelasting hebben teruggekregen. Dank Linda. Zonder jou was dit niet gelukt....

Wat is belangrijk?

Meer weten?

Wilt u weten wat Mooi Nalaten voor u kan betekenen, neem dan gerust contact met mij op.

Het eerste gesprek is geheel vrijblijvend.
Ik ben te bereiken via 06-36305919 of [email protected]

Scroll naar boven