Belastingrente besparen?

Wilt u ook belastingrente besparen? 

Als erfgenaam kunt u zichzelf de belastingrente besparen door tijdeig aan de inspecteur te vragen om de aanslag erfbelasting op te leggen. 

Belastingrente bij aanslag erfbelasting
De bastingdienst brengt bij het opleggen van diverse aanslagen belastingrente in rekening. Ook bij de erfbelasting. De heffingsgrondslag voor deze belastingrente vormt het te betalen bedrag aan erfbelasting.  Als u de voorlopige aanslag betaalt, moet de belastingdienst de grondslag voor de belastingrente verlagen met het bedrag van die voorlopige aanslag. De vermindering van de aanslag in een bezwaar- of beroepsprocedure zorgt eveneens voor een vermindering van de grondslag van de belastingrente. 

Belastingrente termijn
De belastingrente termijn begint te lopen 8 maanden na het overlijden. Indien u geerfd heeft onder opschortende voorwaarde begint de termijn te lopen op het moment van het vervullen van de voorwaarden. 

Verkorten belastingrente termijn
U kan de termijn van de belastingrente termijn verkorten door de inspecteur een verzoek te sturen om de aanslag erfbelasting alvast op te leggen.
De belastingrentetermijn eindigt dan uiterlijk 14 weken (12 weken bij verzoek om een navorderingsaanslag) na ontvangst van het verzoek. U kan ook zelf een aangifte erfbelasting indienen. In dat geval eindigt de belastingrentetermijn uiterlijk 19 weken na ontvangst van die aangifte. In beide gevallen geldt echter als voorwaarde voor het verkorten van de belastingrentetermijn dat de fiscus de aanslag conform het verzoek of de aangifte berekent.

Achterwege blijven van belastingrente
U voorkomt dat de belastingdienst belastingrente over verschuldigde erfbelasting in rekening brengt door binnen 8 maanden na het overlijden een aangifte erfbelasting in te dienen. In plaats daarvan kunt u ook de inspecteur verzoeken om hem een aanslag op te leggen. De berekening van belastingrente blijft echter alleen achterwege als de belastingdienst de aanslag conform de aangifte of het verzoek oplegt. Daarnaast is er nog een situatie waarin de berekening van belastingrente achterwege blijft. Is de erfbelasting verschuldigd vanwege een overlijden in de periode van 1 januari 2017 tot en met 31 december 2020? Dan brengt de Belastingdienst evenmin belastingrente in rekening.

Meer weten? Of heeft u hulp nodig bij het invullen van de aangifte erfbelastiing? Neem contact op met Linda de Kleuver van Mooi Nalaten. 

Scroll naar boven