Biologisch kind, geen aparte vrijstelling erfbelasting

Biologisch kind, geen aparte vrijstelling erfbelasting

 

Voor de rechtbank Gelderland speelde een bijzondere zaak. 

De zaak gaat over een man die niet is erkend door zijn biologische vader, maar door zijn juridische vader.

Wat is het verschil tussen juridische vader en biologische vader?
Juridische vader:  De ouder van een kind volgens de wet. Dat hoeft geen biologisch kind te zijn.
Biologische vader: De man van wie het kind DNA bezit.

In 2017 overleed de biologische vader van de man, hierna te noemen: de overledene. De overledene had zijn niet erkende zoon, maar wel biologische zoon als erfgenaam benoemd. De biologische zoon erft ruim 5 ton van de overledene, zijnde biologische vader. Gezien de hoogte van het bedrag moest de zoon aangifte erfbelasting doen over zijn verkrijging. De zoon wil de vrijstelling en het tarief voor kinderen toepassen op zijn verkrijging.
Daar steekt de belastingdienst een stokje voor.

De belastingdienst meent dat de algemene vrijstelling en het hoge derden tarief van toepassing zijn op de verkrijging.

Belastingwet
De belastingwet zegt dat een kind een eerstegraads bloedverwant in de neergaande lijn is. Het begrip bloedverwant wordt niet nader uitgelegd in de wet.
De rechtbank legt het begrip bloedverwant uit als de formele familierechtelijke band tussen personen.

De overledene was tijdens de geboorte van zijn biologische zoon niet getrouwd met de moeder. Hij heeft zijn zoon niet erkend of geadopteerd. En het vaderschap is niet gerechtelijk vastgesteld. Daarmee bestaat volgens de rechtbank geen familierechtelijke betrekking tussen de overledene en de man.

De biologische zoon stelt dat hij op grond van de Europese mensenrechten moeten worden gelijkgesteld met een kind voor de heffing van de erfbelasting. Maar de rechtbank oordeelt dat deze rechten geen recht op erkenning als erfgenaam inhouden. De man heeft dus geen recht om in de hoedanigheid van kind te erven. Conclusie: voor de heffing van de erfbelasting telt de man als biologische zoon en dus als een derde. Daarmee is voor de erfbelasting de algemene lagere vrijstelling van toepassing en het hogere derden tarief.  

Wilt u weten welke vrijstellingen van toepassing zijn in 2021 ? Kijk dan op de pagina tarieven erfbelasting of neem contact op met Mooi Nalaten. 

 

Scroll naar boven