Blogs & nieuws

Nadenken over de dood?

Mooi Nalaten in informatiemagazine Leidsche Rijn/ Vleuten De Meern Nadenken over de dood. Voelt niet prettig, maar het goed regelen geeft wel rust en zekerheid Mooi nalaten is gespecialiseerd in nalatenschapsplanning. Nalatenschapsplanning is voor iedereen die iets na te laten heeft; een eigen huis is al voldoende om fiscaal voordeel te behalen. Het gaat ook

Belastingrente besparen?

Wilt u ook belastingrente besparen?  Als erfgenaam kunt u zichzelf de belastingrente besparen door tijdeig aan de inspecteur te vragen om de aanslag erfbelasting op te leggen.  Belastingrente bij aanslag erfbelastingDe bastingdienst brengt bij het opleggen van diverse aanslagen belastingrente in rekening. Ook bij de erfbelasting. De heffingsgrondslag voor deze belastingrente vormt het te betalen

money, home, coin

Tweetrapsmaking en overlijdensrisicoverzekering

Tweetrapsmaking en overlijdensrisicoverzekering In de polisvoorwaarden van een overlijdensrisicoverzekering staat vermeld dat de erfgenamen begunstigden van uitkering van de verzekering zijn. De langstlevende echtgenote is op grond van het testament van haar man enig erfgenaam. Het testament is een tweetrapsmaking waarbij de echtgenote enig erfgenaam is onder de ontbindende voorwaarde dat een van de in

Niet erkend kind heeft recht op kindvrijstelling erfbelasting

Niet erkend kind heeft recht op kindvrijstelling en laag tarief Recent heeft het Hof Arnhem -leeuwarden uitspraak gedaan in een zaak over de toepassing van de vrijstelling voor bloedverwanten voor de erfbelasting (Successiewet 1956). Het volgende was aan de hand: Een man (hierna: de zoon) was niet door zijn biologische vader als kind erkend, maar

Mooi Nalaten op afscheidsmarkt in Vleuten

Afscheidsmarkt in Vleuten Wist u dat Mooi Nalaten zaterdag 11 juni 2022 op de Afscheidsmarkt in Vleuten staat. Als u vragen heeft over het erfrecht, nalatenschap en/of (levens)executeur, loop dan gerust even langs.  U kunt natuurlijk ook een afspraak maken via [email protected] of 06-36305919.

Executeur is privé aansprakelijk

Executeur privé aansprakelijk Wat zijn de gevolgen als een Executeur niet voldoet aan de verplichtingen zoals die in het testament en in de wet worden gesteld? Het inschakelen van een professionele executeur als onafhankelijke nalatenschapsafwikkelaar is aan te bevelen. Executeur Utrecht Taak van een executeur Een executeur heeft als taak het beheren van de goederen van

Zonder aanpassing blijft testament geldig

Zonder aanpassing van het testament blijft het geldig Een getrouwde man heeft in 2006 zijn testament opgesteld. In dat testament is zijn toenmalige echtgenote benoemd als zijn enige erfgenaam. Voorwaarde was dat zij op het moment van zijn overlijden nog met hem was getrouwd. Waren ze niet meer getrouwd dan  zou de broer van de

Familie onterven

Aanpassing van het erfrecht omdat steeds meer mensen familie willen onterven? Steeds meer mensen willen familie onterven. Notarissen pleiten daarom voor aanpassing van het erfrecht.  Op dit moment is ons erfrecht zo ingericht dat een kind recht heeft op zijn legitieme portie. Is de langstlevende nog in leven dan zorgt de wet dat het kind

Mooi Nalaten in Goede Doelen Krant

Mooi Nalaten in Goede Doelen Krant Afgelopen maand stond Mooi Nalaten met een stuk in de Goede Doelen Krant Utrecht en Amsterdam. Reden? Het benoemen van een executeur in een testament! Veel mensen staan er niet bij stil wat de functie van executeur inhoud op het moment dat zij een executeur benoemen in hun testament.

Aanslag erfbelasting 2021 vertraagd

De aanslag erfbelasting 2021 is vertraagd De belastingdienst laat weten dat de aanslag erfbelasting 2021 vertraagd is. Oorzaak is dat de jaarlijkse aanpassingen van de aangifte meer tijd heeft gekost dan gebruikelijk. Hierdoor kunnen de aangiften niet direct worden verwerkt. Het kan dat het opleggen van de aanslag langer duurt dan 6 maanden. Aanslag erfbelasting

Niet uitbetaalde nalatenschap, belast met erfbelasting

Ook indien een nalatenschap niet wordt uitbetaald, wordt hij belast met erfbelasting Een man heeft in zijn testament zijn dochter als enig erfgenaam aangewezen. Een ander, geen familielid, is tot executeur benoemd. Vader overlijdt in 2017. Na een aantal maanden legt de inspecteur van de erfbelasting ambtshalve een aanslag erfbelasting op. Noch de dochter, noch

Huisdier verzorgd achterlaten

Huisdier verzorgd achterlaten Een huisdier wordt vaak gezien als een onderdeel van de familie, een volwaardig gezinslid. Het gaat niet uitsluitend om een hond, maar ook een poes, een paard of een goudvis. Het gaat om een dier waarmee de eigenaar in nauw contact staat. In een testament kunt u van alles regelen, maar kunt

Het afwikkelen van een nalatenschap kost tijd, maar hoeveel tijd?

Het afwikkelen van een  nalatenschap kost tijd, maar zoveel tijd? Dat het afwikkelen van een nalatenschap veel tijd kost dat weet men wel, maar hoeveel tijd? Vrij recent is een notaris geschorst omdat de notaris na bijna 10 jaar de nalatenschap nog steeds niet heeft afgewikkeld. Wat speelde hier: 2011 De moeder overleed in december

Uitstel erfbelasting in schrijnende gevallen

Uitstel erfbelasting in schrijnende gevallen Een erfgenaam kan vragen om minimaal vijf jaar uitstel voor het betalen van de erfbelasting als anders een schrijnende situatie ontstaat. Als een minderjarig kind zijn ouders verliest, is dat een tragische situatie. Door de heffing van erfbelasting kan dit nog schrijnender worden. Bijvoorbeeld als het kind de ouderlijke woning

Schenking eigen woning spreiden

Schenking eigen woning spreiden Dit jaar kunnen ouders gezamenlijk hun kinderen een bedrag schenken van € 6.604. Dat betekent dat de kinderen over dat bedrag geen schenkbelasting hoeven te betalen. Aan deze vrijstelling zijn geen voorwaarden verbonden. De vrijstelling zal in 2022 zo’n € 1.000 lager zal uitvallen. Voor 2021 heeft in verband met de

Meer weten?

Wilt u weten wat Mooi Nalaten voor u kan betekenen, neem dan gerust contact met mij op.

Het eerste gesprek is geheel vrijblijvend.
Ik ben te bereiken via 06-36305919 of [email protected]

Scroll naar top