Blogs & nieuws

De rol van de vereffenaar

De belangrijke rol van de door de rechter benoemde vereffenaar bij erfeniskwesties Erfeniskwesties kunnen een complex en gevoelig terrein zijn. Wanneer er meerdere erfgenamen betrokken zijn, aanzienlijke eigendommen of financiële belangen in het spel zijn, of wanneer er geschillen ontstaan, kan de rol van een door de rechter benoemde vereffenaar van onschatbare waarde zijn. Maar

De taak van de executeur, begin en einde

De taak van de (beheers)executeur, begin en einde  Taak van de executeurEen executeur is iemand die door de overledene in zijn testament is benoemd. De (beheers)executeur heeft de bevoegdheid om de goederen van de nalatenschap te beheren en de schulden van de nalatenschap te voldoen. Met de schulden van de nalatenschap worden alle schulden bedoeld

Aangifte erfbelasting een vak apart!

Aangifte erfbelasting, een vak apart!  Voor het juist invullen van een aangifte erfbelasting is niet alleen kennis van de erfbelasting vereist, maar eveneens kennis van het erfrecht. Dat blijkt uit de volgende situatie, waarbij  een correctie in de aangifte erfbelasting de erfgenamen uiteindelijk een terggaaf opleverde van ruim € 9.000,-. Situatie Man en vrouw gelukkig

Leidsche Rijn/Vleuten de Meern informatiemagazine

Informatie magazine Leidsche Rijn/Vleuten De Meern  Wat? Jaarlijks wordt door Akse Media het informatiemagazine Leidsche Rijn/ Vleuten De Meern uitgegeven. In dit magazine staan alle voorzieningen uit regio. U kunt daarin alle bedrijven en organisaties terugvinden met hun adres, telefoonnummer en/of website en mailadres. Handig als u op zoek bent naar iets in de buurt.

Partnervrijstelling erfbelasting

Partnervrijstelling erfbelasting Vrijstellingen erfbelastingIndien je iets uit iemands nalatenschap verkrijgt, kan het zijn dat je daarover erfbelasting bent verschuldigd. De erfbelasting is geregeld in de Successiewet 1956. In die wet zijn ook de vrijstellingen geregeld (artikel 32 Successiewet 1956). Er bestaan gewone vrijstellingen en drempelvrijstellingen. PartnervrijstellingEen echtgenoot of geregistreerd partner geniet een grote vrijstelling. De hoogte van

Eenmalig verhoogde vrijstelling en eigen woning vrijstelling

Eenmalig verhoogde vrijstelling en vrijstelling eigen woning SchenkenOm verschillende redenen kan het interessant zijn om te schenken aan je kinderen. Voor de schenker is een belangrijke reden dat het  de vermogen in Box 3 verlaagt waardoor men minder vermogensrendementsheffing verschuldigd is.  Belasting over een schenkingAfhankelijk van de hoogte van de schenking betaalt het kind schenkingsrecht

Waardering woning en erfbelasting

Waardering woning en erfbelasting Wist u dat voor de erfbelasting de waardering van een woning in verhuurde staat anders is dan de waardering van een woning in onverhuurde staat? Indien u een woning erft kan het zijn dat u erfbelasting hierover moet betalen. Voor de waardering van onroerende goederen gelden diverse regels. Hieronder zet ik

Erfgenaam moet schuld bewijzen

Erfgenaam moet schuld bewijzen Voor het bewijzen van een schuld is uitsluitend een verklaring van een mogelijke schuldeiser onvoldoende bewijs. Situatie Een vrouw is door het overlijden van haar vader gerechtigd tot 1/5 gedeelte van de nalatenschap. Tot de nalatenschap behoort een in het buitenland gelegen woning. De vrouw heeft haar aandeel in de woning

Legaat of last

Legaat of Last In het erfrecht komen twee begrippen voor die door leken vaak door elkaar gehaald worden, in die zin dat ze als een en hetzelfde worden beschouwd. Het gaat om de begrippen legaat en last. Legaat Een legaat is een wilsbeschikking waarin de overledene aan een of meerdere personen een vorderingsrecht toekent. Dit

Bijstandsuitkering en een erfenis

Bijstand en erfenis een goede combinatie? Waar moet je op letten als je een erfenis verkrijgt van een ouder en je hebt een bijstandsuitkering? Bijstandsuitkering / Participatiewet Sinds 1 januari 2015 geldt de Participatiewet (hierna PW). Deze wet bevat o.a. regels voor bijstandsverlening. Als je over onvoldoende middelen beschikt om te voorzien in de noodzakelijke

Aangifte erfbelasting

Wat is erfbelasting? Hoe en wie moet de aangifte indienen? En is de wijze van invullen van invloed op de hoogte van het te betalen bedrag? Wat is erfbelasting?Erfbelasting is aan de orde wanneer iemand overlijdt en er een nalatenschap is. De bezittingen van een overleden persoon worden verkregen door andere personen. De belasting die

Andre Hazes en echtscheidingsclausule

Andre Hazes en echtscheidingsclausule Media aandachtMomenteel is er veel media-aandacht voor de familie Hazes. De dochter van Andre Hazes heeft haar moeder Rachel Hazes voor de rechter gedaagd in verband met een erfrechtelijke kwestie. Deze kwestie zou gaan over echtscheidingsclausule in het testament van de overleden zanger Andre Hazes. Volgens berichten bevatte zijn testament een

Onwaardig om te erven

Onwaardig om te erven In de wet is een bepaling opgenomen die iemand van rechtswege onwaardig maakt om voordeel te trekken uit een nalatenschap. Deze onwaardigheid geldt niet alleen voor een erfgenaam, maar ook voor bijvoorbeeld een legaat. Iemand is van rechtswege onwaardig om een voordeel uit een nalatenschap te genieten indien hij: onherroepelijk is

Legaat aan huishoudelijke hulp

Legaat aan huishoudelijke hulp  Met enige regelmaat wordt ik geconfronteerd met een testament waarin een geldbedrag wordt gelegateerd aan iemand die de overledene gedurende zijn leven heeft ondersteund met huishoudelijke taken. Het legaat dient als een soort dank voor de verrichte werkzaamheden.  Vrij recent kwam een dergelijk geval voor de rechter. Een vrouw had jaren, zonder

Legitieme portie en schenkingen?

De legitieme portie en schenkingen  Ik word regelmatig gebeld met de vraag hoe hoog de legitieme portie is. De berekening van de legitieme portie is niet altijd eenvoudig en zorgt vaak voor veel problemen. Mijn advies is daarom ook: laat u bijstaan door een deskundige. Zowel als u aanspraak maakt op een legitieme portie als

Meer weten?

Wilt u weten wat Mooi Nalaten voor u kan betekenen, neem dan gerust contact met mij op. Ik ben te bereiken via 06-36305919 of [email protected]

Scroll naar boven