Blogs & nieuws

Executeur is privé aansprakelijk

Executeur privé aansprakelijk Wat zijn de gevolgen als een Executeur niet voldoet aan de verplichtingen zoals die in het testament en in de wet worden gesteld? Het inschakelen van een professionele executeur als onafhankelijke nalatenschapsafwikkelaar is aan te bevelen. Executeur Utrecht Taak van een executeur Een executeur heeft als taak het beheren van de goederen van

Zonder aanpassing blijft testament geldig

Zonder aanpassing van het testament blijft het geldig Een getrouwde man heeft in 2006 zijn testament opgesteld. In dat testament is zijn toenmalige echtgenote benoemd als zijn enige erfgenaam. Voorwaarde was dat zij op het moment van zijn overlijden nog met hem was getrouwd. Waren ze niet meer getrouwd dan  zou de broer van de

Familie onterven

Aanpassing van het erfrecht omdat steeds meer mensen familie willen onterven? Steeds meer mensen willen familie onterven. Notarissen pleiten daarom voor aanpassing van het erfrecht.  Op dit moment is ons erfrecht zo ingericht dat een kind recht heeft op zijn legitieme portie. Is de langstlevende nog in leven dan zorgt de wet dat het kind

Mooi Nalaten in Goede Doelen Krant

Mooi Nalaten in Goede Doelen Krant Afgelopen maand stond Mooi Nalaten met een stuk in de Goede Doelen Krant Utrecht en Amsterdam. Reden? Het benoemen van een executeur in een testament! Veel mensen staan er niet bij stil wat de functie van executeur inhoud op het moment dat zij een executeur benoemen in hun testament.

Aanslag erfbelasting 2021 vertraagd

De aanslag erfbelasting 2021 is vertraagd De belastingdienst laat weten dat de aanslag erfbelasting 2021 vertraagd is. Oorzaak is dat de jaarlijkse aanpassingen van de aangifte meer tijd heeft gekost dan gebruikelijk. Hierdoor kunnen de aangiften niet direct worden verwerkt. Het kan dat het opleggen van de aanslag langer duurt dan 6 maanden. Aanslag erfbelasting

Niet uitbetaalde nalatenschap, belast met erfbelasting

Ook indien een nalatenschap niet wordt uitbetaald, wordt hij belast met erfbelasting Een man heeft in zijn testament zijn dochter als enig erfgenaam aangewezen. Een ander, geen familielid, is tot executeur benoemd. Vader overlijdt in 2017. Na een aantal maanden legt de inspecteur van de erfbelasting ambtshalve een aanslag erfbelasting op. Noch de dochter, noch

Huisdier verzorgd achterlaten

Huisdier verzorgd achterlaten Een huisdier wordt vaak gezien als een onderdeel van de familie, een volwaardig gezinslid. Het gaat niet uitsluitend om een hond, maar ook een poes, een paard of een goudvis. Het gaat om een dier waarmee de eigenaar in nauw contact staat. In een testament kunt u van alles regelen, maar kunt

Het afwikkelen van een nalatenschap kost tijd, maar hoeveel tijd?

Het afwikkelen van een  nalatenschap kost tijd, maar zoveel tijd? Dat het afwikkelen van een nalatenschap veel tijd kost dat weet men wel, maar hoeveel tijd? Vrij recent is een notaris geschorst omdat de notaris na bijna 10 jaar de nalatenschap nog steeds niet heeft afgewikkeld. Wat speelde hier: 2011 De moeder overleed in december

Uitstel erfbelasting in schrijnende gevallen

Uitstel erfbelasting in schrijnende gevallen Een erfgenaam kan vragen om minimaal vijf jaar uitstel voor het betalen van de erfbelasting als anders een schrijnende situatie ontstaat. Als een minderjarig kind zijn ouders verliest, is dat een tragische situatie. Door de heffing van erfbelasting kan dit nog schrijnender worden. Bijvoorbeeld als het kind de ouderlijke woning

Schenking eigen woning spreiden

Schenking eigen woning spreiden Dit jaar kunnen ouders gezamenlijk hun kinderen een bedrag schenken van € 6.604. Dat betekent dat de kinderen over dat bedrag geen schenkbelasting hoeven te betalen. Aan deze vrijstelling zijn geen voorwaarden verbonden. De vrijstelling zal in 2022 zo’n € 1.000 lager zal uitvallen. Voor 2021 heeft in verband met de

Onbeheerde nalatenschap wat is dat ? En hoe handel je?

Onbeheerde nalatenschap wat is dat? en hoe handel je? Ieder jaar overlijden en mensen waarbij niemand zich om de erfenis bekommert. In die gevallen zijn er geen erfgenamen in beeld. Maar hoe ga je daarmee om en wie regelt de uitvaart? In de Wet op de Lijkbezorging is onder meer bepaald dat de gemeente in

Biologisch kind, geen aparte vrijstelling erfbelasting

Biologisch kind, geen aparte vrijstelling erfbelasting Voor de rechtbank Gelderland speelde een bijzondere zaak. De zaak gaat over een man die niet is erkend door zijn biologische vader, maar door zijn juridische vader. Wat is het verschil tussen juridische vader en biologische vader? Juridische vader:  De ouder van een kind volgens de wet. Dat hoeft

Vergeten testament, geen erfgenaam

 Vergeten testament, geen erfgenaam Met enige regelmaat komt het voor dat een testament wordt aangevochten omdat de overledene het testament “vergeten” zou zijn. Nabestaanden claimen dat het testament de bedoeling van de overledene niet meer weergeeft. Op welke gronden mag een rechter oordelen over de juistheid van de bepalingen in een testament? Bij de uitleg

Erfbelasting 2018

1.3 miljard aan erfbelasting in 2018 Dat de erfbelasting een mooie inkomstenbron is voor de staat blijkt maar weer uit de nieuwe cijfers van het CBS. In 2018  is er door 193.000 mensen die een erfenis ontvingen aangifte erfbelasting gedaan. Totale waarde erfenissen  11.5 miljard. Hierover is voor 1.3 miljard aan erfbelasting afgedragen. Ten opzichte

Digitaal aangifte erf – en schenkbelasting

Online aangifte erf- en schenkbelasting Vanaf 1 maart kan men via de online aangifte in Mijn Belastingdienst aangifte erfbelasting doen voor een overlijden in 2021 en aangifte schenkbelasting voor een schenking in 2021. De papieren aangifte erfbelasting 2021 en schenkbelasting 2021 is halverwege maart weer beschikbaar op de website van de Belastingdienst. Voor meer informatie

Meer weten?

Wilt u weten wat Mooi Nalaten voor u kan betekenen, neem dan gerust contact met mij op.

Het eerste gesprek is geheel vrijblijvend.
Ik ben te bereiken via 06-36305919 of [email protected]

Scroll naar top