Blogs & nieuws

Waardering woning en erfbelasting

Waardering woning en erfbelasting Wist u dat voor de erfbelasting de waardering van een woning in verhuurde staat anders is dan de waardering van een woning in onverhuurde staat? Indien u een woning erft kan het zijn dat u erfbelasting hierover moet betalen. Voor de waardering van onroerende goederen gelden diverse regels. Hieronder zet ik

Erfgenaam moet schuld bewijzen

Erfgenaam moet schuld bewijzen Voor het bewijzen van een schuld is uitsluitend een verklaring van een mogelijke schuldeiser onvoldoende bewijs. Situatie Een vrouw is door het overlijden van haar vader gerechtigd tot 1/5 gedeelte van de nalatenschap. Tot de nalatenschap behoort een in het buitenland gelegen woning. De vrouw heeft haar aandeel in de woning

Legaat of last

Legaat of Last In het erfrecht komen twee begrippen voor die door leken vaak door elkaar gehaald worden, in die zin dat ze als een en hetzelfde worden beschouwd. Het gaat om de begrippen legaat en last. Legaat Een legaat is een wilsbeschikking waarin de overledene aan een of meerdere personen een vorderingsrecht toekent. Dit

Bijstandsuitkering en een erfenis

Bijstand en erfenis een goede combinatie? Waar moet je op letten als je een erfenis verkrijgt van een ouder en je hebt een bijstandsuitkering? Bijstandsuitkering / Participatiewet Sinds 1 januari 2015 geldt de Participatiewet (hierna PW). Deze wet bevat o.a. regels voor bijstandsverlening. Als je over onvoldoende middelen beschikt om te voorzien in de noodzakelijke

Aangifte erfbelasting

Wat is erfbelasting? Hoe en wie moet de aangifte indienen? En is de wijze van invullen van invloed op de hoogte van het te betalen bedrag? Wat is erfbelasting?Erfbelasting is aan de orde wanneer iemand overlijdt en er een nalatenschap is. De bezittingen van een overleden persoon worden verkregen door andere personen. De belasting die

Andre Hazes en echtscheidingsclausule

Andre Hazes en echtscheidingsclausule Media aandachtMomenteel is er veel media-aandacht voor de familie Hazes. De dochter van Andre Hazes heeft haar moeder Rachel Hazes voor de rechter gedaagd in verband met een erfrechtelijke kwestie. Deze kwestie zou gaan over echtscheidingsclausule in het testament van de overleden zanger Andre Hazes. Volgens berichten bevatte zijn testament een

Onwaardig om te erven

Onwaardig om te erven In de wet is een bepaling opgenomen die iemand van rechtswege onwaardig maakt om voordeel te trekken uit een nalatenschap. Deze onwaardigheid geldt niet alleen voor een erfgenaam, maar ook voor bijvoorbeeld een legaat. Iemand is van rechtswege onwaardig om een voordeel uit een nalatenschap te genieten indien hij: onherroepelijk is

Legaat aan huishoudelijke hulp

Legaat aan huishoudelijke hulp  Met enige regelmaat wordt ik geconfronteerd met een testament waarin een geldbedrag wordt gelegateerd aan iemand die de overledene gedurende zijn leven heeft ondersteund met huishoudelijke taken. Het legaat dient als een soort dank voor de verrichte werkzaamheden.  Vrij recent kwam een dergelijk geval voor de rechter. Een vrouw had jaren, zonder

Legitieme portie en schenkingen?

De legitieme portie en schenkingen  Ik word regelmatig gebeld met de vraag hoe hoog de legitieme portie is. De berekening van de legitieme portie is niet altijd eenvoudig en zorgt vaak voor veel problemen. Mijn advies is daarom ook: laat u bijstaan door een deskundige. Zowel als u aanspraak maakt op een legitieme portie als

Specialisatie opleiding vereffening

OPLEIDING VEREFFENING  Mr Linda de Kleuver heeft deze week haar specialisatie opleiding vereffening afgerond. Gefeliciteerd! Wat betekent dit voor u? Bent u betrokken bij de afwikkeling van een nalatenschap en moet de nalatenschap vereffend worden omdat de erfgenamen de nalatenschap beneficiair hebben aanvaard. Of bent u op zoek naar een professioneel vereffenaar die die door

Correcte aangifte erfbelasting bespaart geld?

Correcte aangifte erfbelasting, bespaart geld Erfbelasting Dat een correcte aangifte erfbelasting geld kan besparen blijkt uit de volgende situatie. Regelmatig wordt ik gevraagd om een aangifte erfbelasting in te vullen. Erfbelasting speelt bij overlijden en wordt berekend over hetgeen iemand uit een nalatenschap verkrijgt. De erfbelasting is geregeld in de Successiewet 1956 en een aantal

Nadenken over de dood?

Mooi Nalaten in informatiemagazine Leidsche Rijn/ Vleuten De Meern Nadenken over de dood. Voelt niet prettig, maar het goed regelen geeft wel rust en zekerheid Mooi nalaten is gespecialiseerd in nalatenschapsplanning. Nalatenschapsplanning is voor iedereen die iets na te laten heeft; een eigen huis is al voldoende om fiscaal voordeel te behalen. Het gaat ook

Belastingrente besparen?

Wilt u ook belastingrente besparen?  Als erfgenaam kunt u zichzelf de belastingrente besparen door tijdeig aan de inspecteur te vragen om de aanslag erfbelasting op te leggen.  Belastingrente bij aanslag erfbelastingDe bastingdienst brengt bij het opleggen van diverse aanslagen belastingrente in rekening. Ook bij de erfbelasting. De heffingsgrondslag voor deze belastingrente vormt het te betalen

money, home, coin

Tweetrapsmaking en overlijdensrisicoverzekering

Tweetrapsmaking en overlijdensrisicoverzekering In de polisvoorwaarden van een overlijdensrisicoverzekering staat vermeld dat de erfgenamen begunstigden van uitkering van de verzekering zijn. De langstlevende echtgenote is op grond van het testament van haar man enig erfgenaam. Het testament is een tweetrapsmaking waarbij de echtgenote enig erfgenaam is onder de ontbindende voorwaarde dat een van de in

Niet erkend kind heeft recht op kindvrijstelling erfbelasting

Niet erkend kind heeft recht op kindvrijstelling en laag tarief Recent heeft het Hof Arnhem -leeuwarden uitspraak gedaan in een zaak over de toepassing van de vrijstelling voor bloedverwanten voor de erfbelasting (Successiewet 1956). Het volgende was aan de hand: Een man (hierna: de zoon) was niet door zijn biologische vader als kind erkend, maar

Meer weten?

Wilt u weten wat Mooi Nalaten voor u kan betekenen, neem dan gerust contact met mij op.

Het eerste gesprek is geheel vrijblijvend.
Ik ben te bereiken via 06-36305919 of [email protected]

Scroll naar boven