Eindejaarstips

Het einde van 2019 nadert. Dat betekent traditiegetrouw dat het tijd is voor een aantal tips in het kader van de nalatenschapsplanning.

Schenk voor 1 januari 2020
Overweegt u een reguliere schenking voor 1 januari 2020 te doen? Een schenking verlaagt uw box-3 vermogen (inkomstenbelasting) zodat vermogensrendementsheffing (box 3) kan besparen. Bij de verkrijger kan het echter leiden tot een hogere vermogensrendementsheffing omdat de schenking bij de verkrijger vervolgens het box-3 vermogen verhoogt, tenzij de verkrijger vóór 1 januari 2020 de schenking gebruikt voor consumptief gebruik of aflossing van een eigen woningschuld.

Gebruik de jaarlijkse schenkingsvrijstellingen
Het kan gunstig zijn indien u gebruik maakt van de jaarlijkse schenkingsvrijstellingen. Voor 2019 gelden de volgende vrijgestelde bedragen:
– Kinderen (stiefkinderen, pleegkinderen of de weduwe/weduwnaar van uw overleden kind): € 5.428,-
– Kleinkinderen en derden: € 2.173,-

Benut de eenmalig verhoogde schenkingsvrijstelling voor kinderen
Overweegt u een groot bedrag te schenken dan kunt u aan uw kinderen (stiefkinderen, pleegkinderen of de weduwe/weduwnaar van uw overleden kind) eenmalig onder voorwaarden gebruik maken van de verhoogde vrijstelling. In 2019 bedraagt deze vrijstelling eenmalig € 26.040,-. Voor schenkingen voor een dure studie van uw kind bedraagt dit eenmalig vrijgestelde bedrag onder voorwaarden € 54.246 en voor de eigen woning van uw kind zelfs € 102.010,-. Dit kan uitsluitend voor kinderen (of hun partner) in de leeftijd tussen 18 en 40 jaar. Als u binnen 180 dagen overlijdt, hoeft de verkrijger over die schenking van € 102.010,- geen erfbelasting te betalen.

Schenking eigen woning aan derden
U kunt ook eenmalig tot € 102.010,- onbelast schenken aan een ander voor een eigen woning. Dit bedrag mag ook voor een aflossing van een oude restschuld van voor 29 oktober 2012 gebruikt worden. Woont de verkrijger in het buitenland, geen probleem. De eigen woning mag buiten Nederland gelegen zijn. Voor deze schenking hoeft geen familierelatie tussen de schenker en de verkrijger te bestaan. Wel moet de verkrijger of diens partner tussen de 18 en 40 jaar zijn.

Gebruik het maximale aftrektarief voor giften aan goede doelen
Wilt u een gift aan een goed doel doen? Als u voor eind 2019 schenkt, kunt u nog gebruik maken van het maximale aftrektarief van op dit moment 51,75%. Het percentage waartegen u een gift in aftrek kunt brengen wordt vanaf 2020 met 3% per jaar teruggebracht tot 37,10% in 2023.

Vermenigvuldig uw gift aan culturele instellingen
Wilt u een gift doen aan een anbi instelling (algemeen nut beogende instelling) die is aangewezen als culturele instelling dan mag u deze met 1,25 vermenigvuldigen voor de giftenaftrek inkomstenbelasting, met een maximum van € 1.250,-. Doet u de gift vanuit uw bv dan mag u de gift met 1,5 vermenigvuldigen voor de giftenaftrek vennootschapsbelasting, met een maximum van € 2.500.

Lenen van uw B.V.
Heeft u een bedrag geleend van uw bv dan kan het verstandig zijn om eventuele bovenmatige leningen nu al af te bouwen. Het kabinet is namelijk van plan om voor zover de totale som aan schulden van een directeur grootaandeelhouder en partner aan de eigen bv meer bedraagt dan € 500.000,- met uitzondering van de bestaande nieuwe eigenwoningschulden, vanaf 2022 te belasten in box 2 als dividenduitkering tegen het dan geldende tarief van 26,9%.

Wilt u meer weten over schenkingen? Neem dan contact op met Mooi Nalaten via 06-36305919 of [email protected].

Gratis op de hoogte blijven?Laat uw naam en e-mail achter via http://www.mooinalaten.nl/contact_met_mooi_nalaten Ik zet u op mijn e-maillijst en u ontvangt uitsluitend een bericht als ik een nieuwe blog of nieuws op mijn site plaats. Zo blijft u altijd op de hoogte!

Meer weten?

Wilt u weten wat Mooi Nalaten voor u kan betekenen, neem dan gerust contact met mij op. Ik ben te bereiken via 06-36305919 of [email protected]

Scroll naar boven