Erfgenaam moet schuld bewijzen

Erfgenaam moet schuld bewijzen

 

Voor het bewijzen van een schuld is uitsluitend een verklaring van een mogelijke schuldeiser onvoldoende bewijs. 

Situatie 
Een vrouw is door het overlijden van haar vader gerechtigd tot 1/5 gedeelte van de nalatenschap. Tot de nalatenschap behoort een in het buitenland gelegen woning. De vrouw heeft haar aandeel in de woning voor box 3 gewaardeerd. Voor de woning bestaat recht op aftrek ter voorkoming van dubbele belasting. Door deze aftrek is per saldo geen belasting in box 3 verschuldigd. 

De vrouw maakt gebruik van huurtoeslag. Voor het recht op huurtoeslag is het box 3 vermogen wel van belang.  

Lening 
De vrouw stelt dat haar box 3 inkomen nihil is omdat er al jaren een schuld op de woning in het buitenland rust in verband met een lening. 
Deze lening blijkt uit een in het Frans opgestelde verklaring van de echtgenote van de geldverstrekker. Verder is er geen bewijs.
De inspecteur der belastingen houdt geen rekening met de schuld en hecht geen waarde aan de verklaring.

Ook de rechtbank (Rechtbank Zeeland-West-Brabant 4 april 2023, ECLI:NL:RBZWB:2023:1689, BRE 21/2429)  is van mening dat er geen sprake is van een aftekbare schuld. De rechtbank vindt dat de vrouw aannemelijk moet maken dat de schuld bestaat. Uitsluitend een verklaring van een mogelijke schuldeiser acht de rechtbank onvoldoende bewijs. 

Voldoende bewijs kan een leningsovereenkomst of een overzicht van het verloop van de schuld zijn. Dat is hier niet aanwezig. 

Conclusie
Wil je gebruik maken van de aftrek van een schuld in box 3 dan moet je aannemelijk maken dat de schuld bestaat. Alleen een verklaring van een mogelijke schuldeiser is onvoldoende. 

Meer weten? Neem contact op met Mooi Nalaten?

Scroll naar boven