Executeur is privé aansprakelijk

Executeur privé aansprakelijk

Wat zijn de gevolgen als een Executeur niet voldoet aan de verplichtingen zoals die in het testament en in de wet worden gesteld?
Het inschakelen van een professionele executeur als onafhankelijke nalatenschapsafwikkelaar is aan te bevelen. Executeur Utrecht 

Taak van een executeur
Een executeur heeft als taak het beheren van de goederen van de nalatenschap en daarvan een boedelbeschrijving op te stellen. Daarnaast rust op de executeur de plicht om legaten af te geven. Wat als daar niet aan wordt voldaan? 

Wat speelde recentelijk bij de rechter?
Jan heeft ruim 15 jaar een relatie met Julia. Julia verblijft vaak in het huis van Jan. Julia heeft daar ook eigen spullen liggen.
Jan heeft een testament gemaakt waarbij hij zijn zoon Pieter tot enig erfgenaam en tot executeur benoemt. Aan Julia wordt een legaat toegekend van  inboedelgoederen.
Als Jan overlijdt is het de taak van Pieter om de goederen van de nalatenschap te beheren en om de schulden van de nalatenschap te voldoen (art. 4:144 lid 1 BW). Tot zijn taak behoort ook de afgifte van het legaat.
De executeur heeft ook de verplichting om een Boedelbeschrijving met een overzicht van de bezittingen en schulden van de nalatenschap op te maken.

Verdwenen goederen
Als Julia bij Pieter aanklopt voor afgifte van het legaat wil ze meteen haar eigen spullen meenemen. Dit weigert Pieter. Ze mag alleen medicijnen en enkele privé-sieraden meenemen. Volgens hem heeft Julia al eerder spullen uit de woning meegenomen. Die moeten eerst terugkomen. 

Als Julia toestemming krijgt om goederen op te halen, blijkt dat er verschillende spullen zijn verdwenen. Als ze om
opheldering vraagt, zegt Pieter dat enkele goederen naar de stort zijn gebracht of zijn verkocht. Ook zijn er goederen per vergissing door het verhuisbedrijf meegenomen. Pieter wil de verdwenen goederen vergoeden, maar dan moet Julia eerst  terugbrengen wat ze eerder heeft meegenomen. Julia betwist dat zij goederen heeft meegenomen. 

Executeur moest gelegateerde goederen afgeven
Als executeur heeft Pieter de plicht om de gelegateerde goederen af te geven. Dat heeft hij niet gedaan. In eerste instantie mocht Julia alleen haar medicijnen en privé-sieraden meenemen. En toen ze uiteindelijk spullen mocht komen ophalen, bleken er verschillende gelegateerde goederen en privé-spullen te zijn verdwenen. Ten aanzien van die goederen is Pieter zijn verplichting niet nagekomen.
Als er goederen zijn verdwenen door een fout van de door hem ingeschakelde verhuizers, komt dat voor zijn rekening en risico.

Boedelbeschrijving 
Met behulp van foto’s die in de woning zijn gemaakt, kan Julia voor een groot gedeelte aantonen welke gelegateerde goederen en privé-spullen in de woning aanwezig waren. Het argument van Pieter dat hij niet weet om welke goederen het gaat en waar die zijn gebleven, kan hem niet helpen. Als executeur heeft hij de plicht om een boedelbeschrijving op te stellen met een duidelijk overzicht van alle in de woning aanwezige goederen. Nu dat niet is gebeurd, is hij daarvoor aansprakelijk

Scroll naar boven