Familie onterven

Aanpassing van het erfrecht omdat steeds meer mensen familie willen onterven?

Steeds meer mensen willen familie onterven. Notarissen pleiten daarom voor aanpassing van het erfrecht. 

Op dit moment is ons erfrecht zo ingericht dat een kind recht heeft op zijn legitieme portie. Is de langstlevende nog in leven dan zorgt de wet dat het kind moet wachten tot dat ook de langstlevende is overleden. Dit kan ook bij testament geregeld worden.

Maar wat als de langstlevende overlijd en u heeft geen testament? Dan is uw kind erfgenaam. Wilt u het kind uitsluiten dan moet dit bij testament. Een kind kan dan (bij een gehele of gedeeltelijke onterving) zijn rechten doen gelden door het opeisen van zijn legitieme portie. Dat staat ook in de wet!

Ook in mijn adviespraktijk voor nalatenschappen zie ik steeds vaker dat kinderen onterfd zijn. Veelal spelen er emoties vanuit het verleden. U dient zich te realiseren dat de onterving veelal zorgt voor meer verwijdering tussen de betrokken personen.  

Lees ook het artikel van Een Vandaag over het onterven van familie. https://eenvandaag.avrotros.nl/item/steeds-meer-mensen-willen-familie-onterven-notarissen-willen-daarom-aanpassing-van-erfrecht/

Scroll naar boven