Het afwikkelen van een nalatenschap kost tijd, maar hoeveel tijd?

Het afwikkelen van een  nalatenschap kost tijd, maar zoveel tijd?

Dat het afwikkelen van een nalatenschap veel tijd kost dat weet men wel, maar hoeveel tijd? 
Vrij recent is een notaris geschorst omdat de notaris na bijna 10 jaar de nalatenschap nog steeds niet heeft afgewikkeld. 

Wat speelde hier:
2011
De moeder overleed in december 2011. Zoon (en executeur)  krijgt onenigheid met zijn zus over de afwikkeling van de nalatenschap. 

2014
Eind februari 2014 vraagt de zoon de notaris om de taak van vereffenaar op zich te nemen. Deze notaris blijkt na veertien maanden nog niets te hebben uitgevoerd.  Vervolgens schakelt de zoon een advocaat, financieel adviseur en een andere oud-notaris in met de hoop de notaris ‘in beweging te krijgen’. 

2017
In 2017 ligt er een definitieve boedelbeschrijving. Op de boedelbeschrijving  blijken twaalf belangrijke posten uit de vermogensopstelling – met een gezamenlijke waarde van circa € 150.000 – te ontbreken. De notaris communiceert slecht, informeert zijn cliënten steeds te laat en is onzorgvuldig geweest.

2021
In de zomer van 2021, zijn de nalatenschap en de vereffening nog altijd niet geheel afgerond. Weliswaar heeft de notaris na tal van verzoeken in februari dit jaar eindelijk rekening en verantwoording afgelegd, maar volgens de cliënt is hier nog het nodige mis mee, zodat ze hierover nog eens om tafel zullen moeten gaan.

Hof Amsterdam:
Ook al is de klacht voor wat betreft het gebrek aan actie door de notaris tot en met juni 2016 niet-ontvankelijk, het Gerechtshof Amsterdam neemt het de notaris zeer kwalijk dat hij zo laks is geweest. De notaris erkent overigens zelf ten volle dat hij de zaak ‘niet voortvarend heeft opgepakt’.

Het Hof oordeelt: Van een notaris mag worden verwacht dat hij de belangen van erfgenamen met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behartigt en dat hij voortvarend te werk gaat. “De notaris heeft klager gedurende inmiddels meer dan zeven jaar het bos in gestuurd door niet, te laat of niet naar behoren te reageren op correspondentie van klager en de afwikkeling van de nalatenschap op zijn beloop te laten. Daarbij duurt het falen van de notaris voort, want de nalatenschap is tot op heden nog steeds niet volledig afgewikkeld.”

Bovenstaande zaak maakt duidelijk dat je van een professional mag verwachten dat hij de belangen van de erfgenamen behartigt en dat hij bij de afwikkeling voortvarend te werk gaat. 

BronGerechtshof Amsterdam, 10 augustus 2021, gepubliceerd 16 augustus 2021,

Scroll naar boven