Mooi nalaten als levensexecuteur

Mooi nalaten als levensexecuteur

Heeft u er wel eens over nagedacht wie namens u beslissingen mag nemen als u door dementie, een ziekte of een ongeval dat zelf niet meer kunt? Wie moet dan uw financiën beheren? Wie neemt de medische beslissingen? Wie moet uw onderneming besturen?

U kunt dit nu al regelen zodat u zelf de regie over deze beslissingen houdt. Dit kunt u regelen in een levenstestament. In een levenstestament benoemt u een levensexecuteur. Een levensexecuteur is iemand die uw belangen behartigt indien u dit zelf (om welke reden dan ook) niet meer kunt.

De levensexecuteur heeft de bevoegdheid om volledig of gedeeltelijk namens u te handelen op basis van een volmacht. Deze volmacht wordt opgenomen in een notariële akte van levenstestament.

Omdat de levensexecuteur een vertrouwenspersoon is met soms vergaande bevoegdheden, is het belangrijk dat de levensexecuteur op de hoogte is van uw persoonlijke omstandigheden en uw wensen. Daarnaast moet de levensexecuteur een zekere afstand weten te bewaren om misbruik te voorkomen.

Indien u niemand in uw omgeving heeft aan wie u deze belangrijke taak toevertrouwd kunt u ervoor kiezen Mooi Nalaten tot levensexecuteur te benoemen. Mooi Nalaten wordt regelmatig benoemd tot (levens)executeur. Met Mooi Nalaten als levensexecuteur bent u verzekerd van professionaliteit en continuïteit en onpartijdigheid.

Een levenstestament is maatwerk en vraagt nauwkeurige afstemming omtrent de persoonlijke situatie en de wensen.

Mooi Nalaten is aangesloten bij de Nederlandse Organisatie voor Executeurs (NOVEX).

Klanten waarderen mij

De samenwerking met Linda was bijzonder prettig. Zij heeft mij geholpen met nalatenschapsplanning en executele vraagstukken. Het is een grote en soms confronterende inspanning, maar nadenken over deze zaken hebben mij rust en wijsheid gegeven. Ik kan nu verder met mijn leven.

Meer weten?

Wilt u weten wat Mooi Nalaten voor u kan betekenen, neem dan gerust contact met mij op.

Het eerste gesprek is geheel vrijblijvend.
Ik ben te bereiken via 06-36305919 of [email protected]

Scroll naar boven