Niet erkend kind heeft recht op kindvrijstelling erfbelasting

Niet erkend kind heeft recht op kindvrijstelling en laag tarief

Recent heeft het Hof Arnhem -leeuwarden uitspraak gedaan in een zaak over de toepassing van de vrijstelling voor bloedverwanten voor de erfbelasting (Successiewet 1956).

Het volgende was aan de hand:
Een man (hierna: de zoon) was niet door zijn biologische vader als kind erkend, maar er was wel degelijk sprake van”family life”. De moeder van de man had een nieuwe relatie gekregen en die ander man heeft de zoon in 2001 erkend als zijn eigen kind. 

In 2017 overlijdt de biologische vader van de zoon. Op de verkrijging van de zoon van ruim
€ 500.000,- heeft de belastingdienst het hoge tarief (30%=40%) erfbelasting berekend. Bovendien heeft de belastingdienst de vrijstelling voor derden toegepast. De zoon is het hier uiteraard niet mee eens en gaat in beroep.

Volgens ons Burgerlijk Wetboek  (civiel recht) is de biologische vader niet de juridische vader van het kind.
De fiscale wetgeving kent echter voor het begrip `kind` een geheel eigen definitie. 
Gezien de situatie staat in deze casus vast dat er geen familierechtelijke relatie tussen de biologische vader en de zoon bestaat.

Het hof oordeelt dat het begrip “afstammeling”niet in de belastingwet is gedefineerd. Daarom hoeft er geen sprake te zijn van een juridische, familierechtelijke betrekking.  
Conclusie: Voor de erfbelasting heeft de zoon als kind van de biologische vader te gelden. Op de verkrijging van de zoon is daarom het lage tarief erfbelasting en de kindvrijstelling van toepassing

Voor de tarieven van de erfbelasting klik hier

Meer weten? Neem contact op met Linda de Kleuver van Mooi Nalaten. Zij kan u meer vertellen. 

Scroll naar boven