Niet uitbetaalde nalatenschap, belast met erfbelasting

Ook indien een nalatenschap niet wordt uitbetaald, wordt hij belast met erfbelasting

Een man heeft in zijn testament zijn dochter als enig erfgenaam aangewezen. Een ander, geen familielid, is tot executeur benoemd. Vader overlijdt in 2017.

Na een aantal maanden legt de inspecteur van de erfbelasting ambtshalve een aanslag erfbelasting op. Noch de dochter, noch de executeur heeft een aangifte erfbelasting ingediend. 

De dochter is van mening dat de inspecteur geen aanslag mag opleggen omdat de de executeur haar erfdeel niet uitbetaalt. 

Maar Rechtbank Den Haag meent dat de dochter de enige erfgenaam is en dus ook erfbelasting is verschuldigd, ook indien zij beneficiair heeft aanvaard.

Op grond van de wet is zij daarom over de nalatenschap erfbelasting verschuldigd. Dit geldt ook als de executeur het bedrag van de nalatenschap niet ter bischikking heeft gesteld aan de erfgenaam, waardoor de dochter feitelijk niets heeft ontvangen.

Het feit dat de executeur hoofdelijk aansprakelijk is voor de erfbelasting, betekent evenmin dat de aanslag ten onrechte is opgelegd.

Vervolgens gaat de rechtbank in op de vraag wat de waarde van de nalatenschap is. Omdat de vrouw geen aangifte erfbelasting heeft ingediend, draait de rechter de bewijslast om. 

Meer weten? Lees de gehele uitspraak. Rechtbank Den Haag, 12-07-2021, ECLI:NL:RBDHA:2021:7995, 20_2583 | NDFR

Weten hoe de erfbelasting berekend wordt, kijk hier voor de tarievenTarieven erfbelasting

 

Scroll naar boven