Onbeheerde nalatenschap wat is dat ? En hoe handel je?

Onbeheerde nalatenschap wat is dat? en hoe handel je?

Ieder jaar overlijden en mensen waarbij niemand zich om de erfenis bekommert. In die gevallen zijn er geen erfgenamen in beeld.

Maar hoe ga je daarmee om en wie regelt de uitvaart?  
In de Wet op de Lijkbezorging is onder meer bepaald dat de gemeente in geval van een onbeheerde nalatenschap de opdrachtgever is voor de uitvaart. De gemeente moet de kosten van de uitvaart ook voor zijn rekening nemen, maar kan de kosten voor de uitvaart vervolgens verhalen op de nalatenschap en dus op de erfgenamen.

Maar hoe ga je als gemeente daarmee om als er geen erfgenamen zijn?
Helaas komt het steeds vaker voor dat mensen alleen overlijden en dat niemand zich om hen bekommert. Het Rijksvastgoedbedrijf heeft voor deze situaties een handreiking opgesteld. In de handreiking staat beschreven wat de werkwijze is en hoe gemeenten moeten omgaan met een onbeheerde nalatenschap.
Ook staan er instanties vermeld die kunnen helpen bij het opsporen van mogelijke erfgenamen.

Mooi Nalaten heeft ervaring met onbeheerde nalatenschappen en zijn erg blij met deze handreiking van Rijksvastgoedbedrijf.  Handreiking Gemeenten met betrekking tot Onbeheerde Nalatenschap

 

Scroll naar boven