Schenking eigen woning spreiden

Schenking eigen woning spreiden

Dit jaar kunnen ouders gezamenlijk hun kinderen een bedrag schenken van € 6.604. Dat betekent dat de kinderen over dat bedrag geen schenkbelasting hoeven te betalen. Aan deze vrijstelling zijn geen voorwaarden verbonden. De vrijstelling zal in 2022 zo’n € 1.000 lager zal uitvallen. Voor 2021 heeft in verband met de coronacrisis een tijdelijke extra indexatie plaatsgevonden.

Ouders mogen in principe eenmalig de jaarlijkse vrijstelling verhogen bij een schenking aan een kind tussen de achttien en veertig jaar. Deze verhoging bedraagt voor 2021:

  • € 105.302 als het kind het geschonken bedrag moet gebruiken ten behoeve van een eigen woning. Voor deze vrijstelling gelden nadere voorwaarden;
  • € 55.996 als het kind het geschonken bedrag moet gebruiken om een studie of beroepsopleiding te financieren. De kosten van deze studie of opleiding moeten dan wel hoger zijn dan gemiddeld. Ook voor deze vrijstelling gelden nadere voorwaarden.
  • € 26.881 in overige gevallen. Dit bedrag is bij toepassing van de andere verhoogde vrijstellingen vrij te besteden.

Voor tarieven en vrijstellingen van 2021 klik hier

Vrijstelling in aangifte opgeven

U moet er op letten dat u bij het indienen van de aangifte schenkbelasting moet opgeven welke vrijstelling van toepassing is. Het kind moet dus goed nadenken op welke vrijstelling hij een beroep wil en mag doen. Bij de hogere extra vrijstellingen staat het doel va de schenking al vast.
Voor derden is het simpeler geregeld. Voor hen bestaat alleen een verhoogde vrijstelling ten behoeve van de eigen woning. De leeftijdsvoorwaarden zijn wel van toepassing.
De begunstigde moet er verdere op letten dat hij binnen twee maanden na het jaar van schenking een aangifte schenkbelasting indient, desnoods een nihilaangifte. Anders kan hij geen beroep doen op de eenmalige verhoogde vrijstelling.

Gespreide betaling

De schenking ten behoeve van de eigen woning mag sinds 2017 over drie jaar worden gespreid. Ten minste, als die gespreide betalingen plaatsvinden voordat het kind veertig jaar wordt.
Voor het bedrag van de vrijstelling is het jaar van de eerste schenking van belang. Hetzelfde geldt voor de tijd om de schenking te besteden. Overigens kan het kind in het tweede en derde jaar gewoon zijn normale jaarlijkse vrijstelling weer toepassen. 

Meer weten? Neem contact op met Linda de Kleuver van Mooi Nalaten. Zij kan u meer vertellen. 

Scroll naar boven