ANBI

Veel van de goede doelen in Nederland hebben een zogenaamde ANBI status. ANBI staat voor Algemeen Nut Beogende Instelling. U kunt daarbij denken aan een kerk, een levensbeschouwelijke, charitatieve of culturele instelling zonder winstoogmerk. Wil een goed doel een ANBI status krijgen dan dient het doel zowel feitelijk als statutair voor tenminste 90% het algemeen belang te dienen. Doet u een gift aan een ANBI dan is de gift aftrekbaar van uw inkomen (inkomenstenbelasting of vennootschapsbelasting).
ANBI’s zijn vrijgesteld van schenk- en erfbelasting. Er zijn echter diverse voorwaarden aan verbonden. Bovendien moet er een beschikking bij de belasting worden gevraagd. De Belastingdienst houdt een register bij. In dit register kunt u zien of het goede doel een beschikking heeft aangevraagd.

Een organisatie kan ook een SBBI status hebben. SBBI staat voor Sociaal Belang Behartigende Instelling. In geval van een SBBI kan sprake zijn van een particulier belang. Belangrijk is dat er een sociale functie aanwezig is. Een maatschappelijke waarde is dus een voorwaarde. Nergens staat beschreven wat dit precies inhoudt. Bij een SBBI moet u denken aan bijvoorbeeld aan een buurtvereniging of een tennisclub.

Giften aan een SBBI zijn niet aftrekbaar bij de gever. Er geldt wel een vrijstelling voor de schenk- en erfbelasting. Voor de SBBI-status wordt geen beschikking afgegeven. Een en ander moet blijken uit de statuten / doelstelling en de feitelijke handelingen.

Scroll naar boven