Boedelregister

Het boedelregister is een register waar informatie wordt gegeven over de rechtstoestand van een nalatenschap. Het register is openbaar. Er zijn geen kosten aan verbonden als u informatie uit het register wil opvragen. U kunt ook een uittreksel opvragen van datgeen wat ingeschreven is.

Het boedelregister wordt bijgehouden door de Rechtbank.
Wilt u weten bij welke rechtbank u moet zijn? De laatste woonplaats van de overledene is bepalend.
De wet geeft een opsomming van de informatie die wordt ingeschreven. U kunt denken aan:

  • verklaringen van erfgenamen hoe zij de erfenis hebben aanvaard of verworpen;
  • gegevens van de notaris die betrokken is bij de afwikkeling van de erfenis;
  • gegevens van de vereffenaar¬†Vereffening.

Een boedelbeschrijving is niet opgenomen in het boedelregister. Boedelbeschrijving

 

Scroll naar top