Boedelvolmacht

Een boedelvolmacht is een volmacht van erfgenamen aan een of meerdere personen om de boedel (lees: nalatenschap) af te wikkelen. Degene die de volmacht geeft wordt volmachtgever genoemd en degene die de volmacht mag gebruiken heet gevolmachtigde.
In de volmacht staat vermeld welke bevoegdheden de gevolmachtigde heeft. De bevoegdheden kunnen beperkt zijn, maar ook zeer uitgebreid. U kunt bepaalde bevoegdheden ook uitsluiten. Voor de volmachtgever is het belangrijk dat u de bevoegdheden bewust verleent.

De boedelvolmacht wordt meestal gemaakt in het kader van het opmaken van een verklaring van erfrecht.
Is de volmacht verleend dan wordt dit opgenomen in de verklaring van erfrecht zodat de gevolmachtigde met de verklaring van erfrecht kan handelen.

Scroll naar boven