CTR

CTR is de afkorting van Centraal Testamenten Register. Het is een register waarin is vermeld wie een testament heeft gemaakt, op welke datum dat testament is gemaakt en bij welke notaris het testament ligt.
In het CTR is niet de inhoud van het testament opgenomen. Daarvoor moet je naar de notaris.

Je kan inzage doen in het testamentenregister als je een akte van overlijden hebt.

Scroll naar boven