Erfbelasting

De erfbelasting is een directe belasting die geheven wordt over hetgeen iemand uit een nalatenschap verkrijgt. De regels van de erfbelastiing zijn neergelegd in de Successiewet 1956. In die wet is ook vastgelegd welke vrijstellingen er zijn en welk tarief van toepassing is.

Scroll naar boven