Erfgenaam

Erfgenaam zijn die personen aan wie volgens wet of testament (een deel van) de erfenis wordt nagelaten door de overledene (erflater).

Volgens de wet zijn er vier groepen erfgenamen:
1. partner, kinderen en/of hun afstammelingen
2. ouders, broers en zussen en hun afstammelingen
3. grootouders met hun (klein)kinderen; ooms, tantes, neefjes en nichtjes
4. overgrootouders met hun afstammelingen.

Erfgenamen volgen de overledene op in al zijn rechten en plichten. Dat betekent bijvoorbeeld dat overeenkomsten van de overledene overgaan op de erfgenamen. Als erfgenaam ben je ook aansprakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst.

Dit is het grote verschil met een legaat. Als je een legaat krijgt en dus legataris bent verkrijg je een vorderingsrecht op de nalatenschap, maar ben je niet aansprakelijk voor schulden van de nalatenschap.

Scroll naar boven