inkorten

Inkorten betekent dat er bij een (andere) erfgenaam een geldbedrag wordt weggehaald.

Blijkt bij de afwikkeling van een nalatenschap dat er onvoldoende saldo is om een legitimaris of een legataris te voldoen, dan wordt er ingekort.
Met de inkorting wordt het gedeelte dat degene te weining verkrijgt aangevuld.
In de wet zijn regels vastgelegd over de wijze van en de volgorde van inkorting.

Scroll naar boven