Legitieme portie

De legitieme portie is het gedeelte van de erfenis van de ouder waarop een kind altijd recht heeft. Een legitimaris heeft recht op een legitieme portie. Legitimarissen zijn de  afstammelingen van de overledene en degene die door de wet tot de nalatenschap worden geroepen (denk aan kleinkinder).

De omvang van de legitieme bedraagt de helft van het erfdeel dat u als erfgenaam ontvangt. Zijn er bijvoorbeeld vier erfgenamen, waarvan u er één bent, dan heeft u recht op een vierde deel van de nalatenschap. Bent u onterfd, dan heeft u alleen nog recht op uw legitieme portie. Die is de helft hiervan en dus een achtste deel.

Doet u een beroep op uw legitieme portie dan heeft u geen recht op goederen. U heeft uitsluitend recht op geld en u bent geen erfgenaam. U heeft uitsluitend een vorderingsrecht op de nalatenschap.

De legitieme wordt berekend over de waarde van de goederen van de nalatenschap. De waarde van de nalatenschap is de waarde van de goederen op het tijdstip onmiddellijk na het overlijden. Is de waarde van de nalatenschap vastgesteld dan wordt de waarde vermeerderd met de in aanmerking te nemen giften en verminderd met bepaalde schulden. De uitkomst van deze berekening is de ‘legitimaire massa’. (Kijk ook bij mijn blog over de waardering van de woning voor de berekening van de legitieme portie).

Om de hoogte te bereken wordt de legitimaris massa gedeeld door twee en vervolgens door het aantal personen die de overledene achterlaat. Uiteraard moeten de giften die de legitimaris tijdens leven ontvangt in mindering worden gebracht. De vordering van de legitimaris vervalt binnen vijf jaar na het overlijden van de overledenen. Laat hij die termijn voorbij gaan dan vervalt zijn recht.

Wilt u meer weten over dit onderwerp of zoekt u hulp bij de afwikkeling van de nalatenschap? Neem contact op met Linda de Kleuver van Mooi Nalaten.

Scroll naar boven