Meerderjarigen bewind

In een testament kunt u een meerderjarigen bewind opnemen. Dit bewind wordt vaak ingesteld voor jongvolwassenen ter voorkoming dat de erfenis “onbezonnen” wordt uitgegeven aan bijvoorbeeld feesten en dure spullen.

Volgens de Nederlandse wet is iemand volwassen als hij of zij de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt. Verkrijgt een persoon een erfenis na zijn achttiende levensjaar dan is hij of zij bevoegd om te doen en laten wat hij wil met de erfenis.

Wilt u dit voorkomen dan kunt u in een testament een zogenaamd meerderjarigen bewind opnemen. U benoemt dan een bewindvoerder die kan meekijken met de uitgaven die de persoon uit de erfenis wil doen. Daarbij geeft u tevens de leeftijd van de persoon aan waarop het bewind eindigt.

Scroll naar boven