Onwaardig

Als je in het erfrecht onwaardig bent, betekent dit dat je geen voordeel uit iemands nalatenschap mag trekken. Niet als erfgenaam en niet als legataris. In artikel 4:3 van ons Burgerlijk Wetboek staan de gronden voor onwaardigheid opgesomd.
Zie ook de blog https://www.mooinalaten.nl/onwaardig-om-te-erven/

Scroll naar boven