Rekening en verantwoording

De rekening en verantwoording is een overzicht van de bezittingen en schulden, de ontvangsten en de uitgaven van de nalatenschap vanaf het moment van het overlijden tot het beeindigen van het beheer door de executeur.

De executeur legt verantwoording af aan (meestal de erfgenamen) door het opmaken van een rekening en verantwoording.

Een rekening en verantwoording ziet op de periode dat de executeur het beheer heeft over de nalatenschap.

Naar aanleiding van die rekening en verantwoording kunnen de erfgenamen vragen stellen aan de executeur over het door hem gevoerde beheer.

Scroll naar boven