Schenken op papier

Overweegt u te schenken aan uw kinderen, maar kunt u het geld nu nog niet missen? Dan biedt schenken op papier misschien een oplossing.

Bij een schenking op papier, ook wel “schulderkenning uit vrijgevigheid” legt u vast dat u iemand over een bepaalde tijd een bedrag geeft. Indien u zich daarbij aan een aantal regels houdt levert dit een fiscaal voordeel op. Het bedrag dat u schenkt, telt namelijk niet mee met de erfenis. Zodat uw kinderen minder erfbelasting betalen.

Er zijn een aantal voorwaarden waar u aan moet voldoen wil deze  schenking leiden tot het verminderen van erfbelasting:
1. de schenking moet bij notariële akte;
2. jaarlijks minstens 6% rente betalen aan de ontvanger;
3. U moet de rente daadwerkelijk betalen.

Als u zich aan een aantal regels houdt, kan schenken op papier voordelig zijn. Vooral ouders maken op deze manier gebruik van de regeling om hun vermogen fiscaal gunstig over te dragen op aan kinderen. Het bedrag dat de ouders op schenken, telt namelijk niet mee met hun erfenis. De kinderen betalen daardoor minder erfbelasting.

Scroll naar top