Testamentenregister

Het testamentenregister is een register waarin wordt bijgehouden of iemand een testament heeft gemaakt, wanneer dat testament is opgemaakt en bij welke notaris het testament ligt.

U kunt het register schriftelijk raadplegen. U heeft daarvoor de akte van overlijden nodig. De inzage in het register is gratis.
Zodra u weet welke notaris het testament heeft gemaakt, kunt u contact opnemen met de betreffende notaris.
Uiteraard kunt u ook de notaris het register laten raadplegen. Hier zijn wel kosten aan verbonden.

Het testamentenregister heeft uitsluitend de testamenten die in Nederland zijn opgemaakt geregistreerd. Testamenten die zijn opgemaakt in het buitenland zijn niet opgenomen in het register.

De inhoud van het testament is niet bekend bij het testamentenregister.

Scroll naar boven