uit eigen hoofde

Wat betekent de terminologie “erven uit eigen hoofde”

Je erft uit eigen hoofde als je door de wet bent aangewezen als erfgenaam of wanneer je rechtstreeks erft op grond van je eigen verwantschap.
Erfgenamen die uit eigen hoofde erven, verkrijgen allemaal een gelijk deel.

Kijk ook bij plaatsvervulling voor het tegenover gestelde.

Scroll naar boven