Uiterste wilsbeschikking

Een uiterste wilsbeschikking is een eenzijdige rechtshandeling, waarbij men een beschikking maakt, die werkt na zijn overlijden. Het bekendste voorbeeld is een testament.
Een overeenkomst is nooit een uiterste wilsbeschikking omdat er geen sprake is van een eenzijdige rechtshandeling.

Scroll naar boven