Uitsluitingsclausule

Een uitsluitingsclausule is een bepaling in een testament of bij een schenking. In deze clausule legt u vast dat de erfenis of schenking niet in een gemeenschap van goederen valt van de erfgenaam of begiftigde.

Door deze clausule voorkomt u dat uw vermogen gemeenschappelijk bezit wordt van uw erfgenaam en zijn partner. Uw erfgenaam hoeft het vermogen niet te delen als het huwelijk eindigt door een echtscheiding.

Deze bepaling staat vaak standaard in een testament en grotere schenkingen.

Soms is het verstandig om een nuance aan te brengen aan deze standaard uitsluitingsclausule. Bijvoorbeeld omdat het gunstig is als het vermogen in gelijke mate aan beide echtgenoten toekomt indien het huwelijk eindigt door overlijden. Een standaard uitsluitingsclausule kan een gelijkmatige vermogensverdeling blokkeren bij overlijden. Voor die situatie is de ‘zachte’ of ‘versoepelde’ variant van beter. Deze clausule beschermt bij echtscheiding, maar treedt terug bij overlijden.

Scroll naar boven