Vaststelling erfdelen

Een vaststelling erfdelen speelt vaak in de situatie dat een ouder overlijdt en zijn kinderen en de langstlevende ouder achterlaat. Dit kan zowel indien er een testament is als in het geval er geen testament is en wordt ook wel “langstlevende regeling” genoemd.

In een testament en in de wet is vaak een langstlevende regeling opgenomen. Dit betekent dat het vermogen bij de langstlevende ouder blijft en de kinderen hun erfdeel krijgen in de vorm van een niet-opeisbare vordering.

Er zijn een aantal redenen om voor vaststelling erfdelen. De belangrijkste redenen zijn:
Bewijzen van het bestaan en de hoogte van de vorderingen.
Bij het overlijden van de langstlevende ouder moet duidelijk zijn hoe groot de erfdelen van de kinderen zijn in de nalatenschap van de eerst overledene. Door de erfdelen vast te leggen voorkomt u dat er teveel erfbelasting wordt betaald. De erfdelen zijn namelijk aftrekposten in de nalatenschap van de langstlevende ouder.
Door de erfdelen vast te stellen hebben de kinderen de zekerheid en  garantie dat zij het volledige kindsdeel van de eerst overleden ouder in aftrek kunnen brengen in de aangifte voor de erfbelasting van de laatst overleden ouder.

Zekerheid over het bestaan en de hoogte van de rente op de vorderingen.
Is het kindsdeel vastgesteld dan speelt mogelijk een tweede aftrekpost. Op de niet opeisbare vordering van de kinderen loopt wellicht een rente die vanaf de datum van het overlijden van de eerste ouder tot het moment van het overlijden van de tweede ouder wordt bijgeschreven.

Veel testamenten geven aan dat het bedrag van het kindsdeel jaarlijks wordt verhoogd met een rente.

Duidelijkheid verkrijgt u door de rente afspraak vast te leggen in een overeenkomst vaststelling erfdelen.  Zo hebben de kinderen zekerheid voor de toekomst.

Wilt u meer weten, of heeft u hulp nodig bij het vaststellen van de vordering, neem dan contact op met Mooi Nalaten.

Scroll naar boven