Verdelen erfenis

Het verdelen van een erfenis kan lang duren. Gemiddeld duurt de afwikkeling van een erfenis een jaar tot anderhalf jaar.
Pas als de erfenis is afgewikkeld kan de verdeling volgen. Een verdeling is eigenlijk het sluitstuk van de afwikkeling.

Omdat het verdelen van de erfenis het sluitstuk is moet u een aantal zaken goed in het gaten houden. Het gebeurt vaker dat iemand een voorschot op de erfenis heeft gekregen of dat er een schenking is gedaan tijdens leven die verrekend moet worden. Indien er verschil zit in de waarde van de verdeelde spullen van de overledene is dit het moment om dit recht te trekken. Heeft iemand meer gekregen dan de ander, dan kan dit aan het eind verrekend worden.

Er kan uitsluitend verdeeld worden als alle erfgenamen het over de verdeling eens zijn.

In de meeste gevallen kan de executeur de verdeling zelf regelen. in sommige gevallen moet de verdeling worden vastgelegd in een notariële akte, bijvoorbeeld als er een minderjarige bij betrokken is.

Zijn de erfgenamen het onderling niet eens over de verdeling dan kan iedere erfgenaam bij de rechter een verdeling afdwingen. Niet verdelen is geen optie. Uiteindelijk zal de nalatenschap verdeeld moeten worden.

Lukt het dus niet om er samen uit te komen, dan zal de rechter de knoop uiteindelijk doorhakken. Hiervoor heeft u wel een advocaat nodig. Het inschakelen van een advocaat werkt meestal alleen maar kostenverhogend.

Heeft u problemen bij de afwikkeling van een nalatenschap en komt u er samen moeilijk uit, dan is het verstandig de hulp van een erfrecht specialist in te roepen.

Scroll naar boven