Wettelijke verdeling

De wettelijke verdeling is een regeling die is opgenomen in de wet voor de echtgenoot en (klein)kinderen voor de situatie dat de overledene geen testament heeft. Belangrijk uitgangspunt hierbij is het ongestoord voortleven van de langstlevende echtgenoot.

Bij de wettelijke verdeling:
– Verkrijgt de langstlevende echtgenoot als erfgenaam alle goederen van de nalatenschap, onder de verplichting om alle schulden van de nalatenschap voor zijn rekening te nemen, en
РVerkrijgt het kind als erfgenaam een geldvordering op de langstlevende, ter waarde van zijn erfdeel. De geldvordering is in beginsel pas opeisbaar bij het overlijden van de langstlevende.

De geldvorderingen van de kinderen worden berekend in het saldo van de nalatenschap.
Naast eigen kinderen kunnen ook stiefkinderen in de verdeling worden betrokken, mits het stiefkind tot erfgenaam wordt benoemd

Scroll naar boven