Tweetrapsmaking en overlijdensrisicoverzekering

money, home, coin

Tweetrapsmaking en overlijdensrisicoverzekering

In de polisvoorwaarden van een overlijdensrisicoverzekering staat vermeld dat de erfgenamen begunstigden van uitkering van de verzekering zijn.

De langstlevende echtgenote is op grond van het testament van haar man enig erfgenaam. Het testament is een tweetrapsmaking waarbij de echtgenote enig erfgenaam is onder de ontbindende voorwaarde dat een van de in het testament genoemde voorwaarden zich voordoet. Erfgenamen onder opschortende voorwaarde zijn de twee kinderen uit het huwelijk. 

De langstlevende stuurt een verklaring van erfrecht naar de verzekeringsmaatschappij met het verzoek om de gelden over te maken op haar rekeningnummer. De verzekeringsmaatschappij wijst het verzoek af omdat zij niet de enige is die erfgenaam is. De verzekeringsmaatschappij meent dat de kinderen ook gerechtigd zijn.

Dit is niet juist, immers de wet (artikel 4:138 lid 1 Burgerlijk Wetboek) bepaalt dat degene aan wie het vermaakte (de echtgenote) tot vervulling der voorwaarde toekomt als uitsluitend rechthebbende wordt aangemerkt. 

In dit geval is de echtgenote enig erfgenaam onder de ontbindende voorwaarde dat één van de in het testament genoemde situaties zich voordoet. Zij moet dan ook als enig rechthebbende worden beschouwd. 

Meer weten? Neem contact op met Linda de Kleuver van Mooi Nalaten. Zij kan u meer vertellen. 

Scroll naar boven