Uitstel erfbelasting in schrijnende gevallen

Uitstel erfbelasting in schrijnende gevallen

Een erfgenaam kan vragen om minimaal vijf jaar uitstel voor het betalen van de erfbelasting als anders een schrijnende situatie ontstaat.

Als een minderjarig kind zijn ouders verliest, is dat een tragische situatie. Door de heffing van erfbelasting kan dit nog schrijnender worden. Bijvoorbeeld als het kind de ouderlijke woning erft maar moet verkopen om de erfbelasting te kunnen betalen. Onze Staatssecretaris van Financiën vindt dit ongewenst en past daarom het invorderingsbeleid aan. Gevolg: een erfgenaam-natuurlijk persoon kan minimaal vijf jaar uitstel van betaling van erfbelasting vragen, als anders een schrijnende situatie zou ontstaan. Het verzoek moet de gegevens bevatten waaruit de dreiging van een schrijnende situatie blijkt. De ontvanger mag in beginsel als voorwaarde te stellen dat de erfgenaam voldoende zekerheid stelt. Maar hij kan daarvan afzien als dat onevenredige gevolgen voor de erfgenaam meebrengt.

Ander soort belastingaanslag

Het aanvragen van uitstel voor een aanslag is ook mogelijk voor een andere belasting dan de erfbelasting. Voorwaarde is dat  die aanslag in de boedel van valt van een nalatenschap van een natuurlijk persoon. Daarnaast moet de betaling van die aanslag binnen de wettelijke termijn leiden tot een schrijnende situatie bij de erfgenaam. Verder moet de erfgenaam eveneens een natuurlijk persoon zijn.

Vermindering invorderingsrente

Heeft de ontvanger van de belastingen invorderingsrente in rekening gebracht over de periode dat de erfgenaam uitstel van betaling heeft genoten op grond van het nieuwe beleid? Dan moet de ontvanger de desbetreffende invorderingsrente verminderen tot nihil.

Kijk voor de tarieven van de erfbelasting hier

Meer weten? Neem contact op met Linda de Kleuver van Mooi Nalaten. Zij kan u meer vertellen. 

Scroll naar boven