Vereffening

Vereffening

Indien u erfgenaam bent kunt u de nalatenschap op twee manieren aanvaarden. Ten eerste kunt u de erfenis zuiver aanvaarden. Dit betekent dat u de erfenis zonder voorbehoud aanvaard. U hebt dan recht op de bezittingen, maar u bent ook verantwoordelijk voor alle schulden.

U kunt de erfenis ook beneficiair aanvaarden. In dat geval bent u niet verantwoordelijk voor eventuele schulden die door de overledene zijn achtergelaten en er wordt geen beroep gedaan op uw privévermogen. De schuldeisers worden betaald uit de nalatenschap, indien mogelijk. Dit wordt ook wel ‘vereffening’ genoemd. Blijft er na betaling van alle schuldeisers wat over, dan wordt dit verdeeld onder uw erfgenamen.

Heeft u een nalatenschap beneficiair aanvaard dan treedt u op als vereffenaar van de nalatenschap. De erfgenamen zijn gezamenlijk verplicht om de nalatenschap te vereffenen. Vereffenen is te vergelijken met het afwikkelen van een faillissement. Het belangrijkste verschil is dat er bij faillissement een deskundige curator wordt aangesteld. Bij vereffening rust de vereffeningsverplichting op de erfgenamen.

De wet kent een uitgebreide opsomming van alle verplichtingen van de vereffenaar. De belangrijkste taken zijn:

  • Boedelbeschrijving opmaken en ter inzage leggen;
  • Oproepen schuldeisers;
  • Uitkeren aan schuldeisers en een verdeling.

Uit de praktijk blijkt dat de procedure van vereffenen als lastig wordt ervaren. Een professionele vereffenaar is dan een prettige manier om problemen te voorkomen. Mooi Nalaten heeft veel ervaring met het vereffenen van een nalatenschap.

De rechtbank kan ook een vereffenaar benoemen. Dit wordt “zware vereffening” genoemd omdat de rechter toeziet op naleving van alle formele procedures van de vereffening. Wilt u meer weten over het benoemen van Mooi Nalaten tot vereffenaar door de rechtbank? Kijk dan bij “Zware vereffening”

Klanten waarderen mij

Ik raad iedereen aan om Mooi Nalaten te betrekken bij de afhandeling van een erfenis. Het is toch iets wat je vaak pas voor de eerste keer doet. En je weet gewoon niet of je wel overal aan gedacht hebt. Ook ontzorgt het een hoop. Het is bovendien erg prettig samenwerken.

Wat is belangrijk?

Meer weten?

Wilt u weten wat Mooi Nalaten voor u kan betekenen, neem dan gerust contact met mij op. Ik ben te bereiken via 06-36305919 of [email protected]

Scroll naar boven