Waardering woning en erfbelasting

Waardering woning en erfbelasting

Wist u dat voor de erfbelasting de waardering van een woning in verhuurde staat anders is dan de waardering van een woning in onverhuurde staat?

Indien u een woning erft kan het zijn dat u erfbelasting hierover moet betalen. Voor de waardering van onroerende goederen gelden diverse regels. Hieronder zet ik de regeling voor waardering verhuurd of onverhuurd kort uiteen.

WOZ waarde woning
Als u een woning erft moet u voor de waardering gebruik maken de WOZ waarde op 1 januari van het jaar van overlijden of de WOZ waarde van 1 januari volgend op het jaar van overlijden.
Deze WOZ waarde wordt jaarlijks vastgesteld door uw gemeente. Die WOZ waarde ontvangt u aan het begin van het jaar.
Dat betekent dat de waarde door de gemeente is vastgesteld aan de hand van de peildatum 1 jaar daarvoor.
U mag zelf kiezen welke peildatum u hanteert voor de woning. Het verstandig om de meest voordelige waardering te kiezen. Voor de WOZ waarde van uw woning kunt u ook kijken op WOZ-waardeloket (wozwaardeloket.nl)

Woning die in erfpacht is uitgegeven
Erft u een woning waarvoor jaarlijks een erfpacht wordt betaald, dan is de waarde van de woning lager. In dat geval geldt een speciale regeling. U mag dan de WOZ waarde verminderen met 17 keer het jaarlijkse te betalen bedrag.

U erft een woning in verhuurde of verpachte staat
Ook in het geval u een verhuurde of verpachte woning erft is de waarde van de woning lager dan de WOZ waarde. Immers de huurders genieten huurbescherming en een woning in verhuurde staat levert minder op dan een onverhuurde woning.
Voor de erfbelasting maakt men gebruik van de zogenaamde “leegwaarde ratio”. Deze leegwaarde ratio is een percentage van de WOZ waarde van een woning. Het percentage hangt af van de verhouding van de jaarlijkse huurprijs tot de WOZ waarde van de woning.

Tabel leegwaarderatio
Hieronder volgt de tabel die de belastingdienst hanteert voor het vaststellen van de leegwaarde ratio:

De verhouding van de jaarlijkse huurprijs

tot de WOZ-waarde is meer dan

maar niet meer dan

Leegwaarderatio

0%

1%

73%

1%

2%

79%

2%

3%

84%

3%

4%

90%

4%

5%

95%

5%

6%

100%

6%

7%

100%

7%

100%

Voorbeeld berekening
Deel de jaarlijkse huurprijs door de WOZ waarde van de woning en vermenigvuldig dat met 100%. Het percentage dat u krijgt zoekt u op in bovenstaande tabel. Vervolgens kijkt u welke leegwaarderatio daarbij vermeld staat. Het percentage van de leegwaarderatio laat u vervolgens los op de WOZ waarde en u krijgt de waarde in verhuurde staat.

Dus stel: de woning heeft een WOZ waarde van € 150.000,- en de jaarlijkse huurprijs is € 5.000,-.
De leegwaarderatio wordt verkregen door € 5.000,-/ € 150.000,- * 100%=3,3%
Deze 3,3% ligt tussen de 3% en 4% in het schema en dus hoort daar de factor 90% bij.
De waarde van de verhuurde woning voor de erfbelasting is dus 90% van € 150.000,- derhalve € 135.000,-

Wilt u meer weten of zoekt u hulp bij de aangifte erfbelasting? Neem contact op met Mooi Nalaten via [email protected] of 06-36305919

Laat een reactie achter

Scroll naar boven