Beneficiair aanvaarden

Bent u erfgenaam in een nalatenschap dan zijn er drie manieren waarop u de erfenis kan aanvaarden:
zuiver aanvaarden, beneficiair aanvaarden en verwerpen.

Beneficiair aanvaarden of aanvaarden onder het voorrecht van boedelbeschrijving betekent dat u de erfenis aanvaard als erfgenaam met aansprakelijkheid voor de schulden. Met dien verstande dat u de schulden slechts aanvaard voor zover er in de erfenis baten zijn.

Indien u of een mede erfgenaam de nalatenschap beneficiair aanvaard moet de nalatenschap vereffend worden. Dit betekent dat u bij de afwikkeling van de nalatenschap de wettelijke regels moet volgen. Dit wordt de lichte vereffening genoemd. Deze regels zijn vergelijkbaar met de regels van een faillissement.

U moet de verklaring van beneficiaire aanvaarding afleggen bij de rechtbank die hoort bij de laatste woonplaats van de overledene. U moet hiervoor kosten betalen. Zijn er meerdere erfgenamen? Dan kunt u tegelijk de verklaring laten inschrijven. U betaalt dan slechts 1 keer deze kosten.

Scroll naar boven