Schenking binnen 180 dagen

Heeft u een schenking ontvangen binnen 180 dagen voor het overlijden? Dan wordt die schenking voor de berekening van uw erfbelasting bij uw verkrijging opgeteld.

Deze regeling voorkomt dat men vlak voor het overlijden schenkingen doet ter voorkoming van erfbelasting.

Is er sprake van een schenking binnen 180 dagen voor overlijden. En heeft u over de schenking schenkingsrecht betaald? De schenking wordt ook meegenomen voor de erfbelasting. Dat betekent dat de schenking tweemaal wordt belast (schenkingsrecht en erfbelasting). In deze situatie wordt de reeds betaalde schenkbelasting op basis van evenredigheid verrekend met de erfbelasting.

Ondanks dat rekening wordt gehouden met de betaalde schenkbelasting bent u per saldo meer belasting verschuldigd dan wanneer u de gehele erfenis in één keer na het overlijden zou ontvangen.

Deze schenkingen zijn vrijgesteld van de verrekening.
– de verhoogde vrijstelling voor kinderen tussen de 18 en 40 jaar;
– de verhoogde vrijstelling voor de aankoop van een huis of
het volgen van een dure studie;
– een schenking waarover inkomstenbelasting is betaald;
– een schenking verkregen door iemand die niet in
staat is zijn schulden te betalen, indien en voor zover de
schenking strekt om hem daartoe in staat te stellen.

Wilt u advies over een schenking of wilt u weten of de schenking wordt meegenomen voor de erfbelasting? Neem dan contact op met Mooi Nalaten. Wij helpen u graag verder.

Scroll naar boven