Testamentaire last

Een testamentaire last is een wilsbeschikking waarin de overledene aan een of meer gerechtigden tot de nalatenschap een verplichting oplegt. Die verplichting bestaat niet in de uitvoering van een legaat. U moet daarbij denken aan de verplichting om de huisdieren na het overlijden te verzorgen of een verplichting om een specifiek schilderij af te geven.

Bent u erfgenaam of legataris aan wie een zo’n last is opgelegd, dan verkrijgt u de nalatenschap onder een voorwaarde. Dat betekent dat specifieke regels van toepassing zijn.
Kunt u de last niet uitvoeren dan kan de last vervallen worden verklaard door de rechter. Op dat moment vervalt ook uw gerechtigdheid.

Scroll naar boven