Besparen op erfbelasting

Besparen op de erfbelasting!
Niet alleen uw erfgenamen ontvangen uw geld na uw overlijden. Ook de belastingdienst pikt een graantje mee van uw erfenis. Dat gebeurt als de verkrijging hoger is dan de in de wet opgenomen vrijstellingen voor de erfbelasting. 

Geen testament
De wettelijke regeling (ook wel wettelijke verdeling genoemd) is van toepassing als u overlijdt zonder testament, met achterlating van kinderen en een langstlevende ouder. In dat geval krijgt de langstlevende ouder in principe alles. De kinderen krijgen een niet opeisbare vordering op de langstlevende ouder. Anders gezegd; kinderen kunnen hun overgebleven ouder niet uit hun huis zetten of hun deel op te eisen. Ze krijgen hun deel pas als de laatste ouder ook is overleden. 

Komt die niet opeisbare vordering van de kinderen uit boven de vrijstelling dan zijn de kinderen wel erfbelasting verschuldigd. Dat wordt in de regel betaald door de langstlevende ouder. 

Omdat kinderen een relatief lage vrijstelling (€ 20.616,- in 2019) voor de erfbelasting hebben, kan de rekening van de erfbelasting fors oplopen. Als de langstlevende ouder dat geld niet heeft, kan deze in de problemen komen en zelfs worden gedwongen om een hypotheek op het huis te nemen om zo geld vrij te maken. 

Voorbeeld
Stel: u heeft samen met uw partner een huis dat € 360.000,- waard is. U heeft samen twee kinderen. Dan loopt de verschuldigde erfbelasting voor de kinderen al snel op naar € 7.800,- bij het overlijden van de eerste ouder tot bijna € 20.000,- bij het overlijden van de langstlevende ouder. 

Met een aantal slimme maatregelen tijdens en na uw leven, kunt u zorgen voor een fiscaal gunstige verdeling van de erfenis tussen de langstlevende ouder en de kinderen zodat de verschuldigde erfbelasting wordt geminimaliseerd en u kunt profiteren van de maximaal mogelijke vrijstellingen voor de erfbelasting. 

Testament 
Als een kind meer erft dan de vrijstelling, terwijl de langstlevende ouder nog ruimte heeft tot aan zijn of haar vrijstelling, is bijvoorbeeld een verschuiving in de erfenis van kind naar ouder fiscaal slim, omdat er dan minder erfbelasting is verschuldigd. 

Er zijn twee bepalingen waarmee u dit in uw testament kunt regelen. 

Met een zogenoemd opvullegaat krijgen de kinderen een vordering ter grootte van de vrijstelling en de rest gaat naar de nalatenschap van de langstlevende ouder. Op deze manier wordt de hoge vrijstelling van de langstlevende ouder optimaal benut. 

Bij een zogenoemd afvullegaat kan de langstlevende partner zijn of haar erfdeel aanvullen totdat alle erfgenamen tegen hetzelfde marginale tarief worden belast. Dit is vooral bij grotere erfenissen een slimme keuze. 

Dit zijn maar twee voorbeelden hoe u voor belastingvoordeel na uw overlijden kunt zorgen. Door dit eventueel ook nog te combineren met een schenkingsplan bij leven van het jaarlijks vrijgestelde bedrag zal het belastingvoordeel alleen maar verder oplopen. 

Wilt u meer weten over het besparen van erfbelasting bij overlijden, laat u dan goed informeren over de mogelijkheden. Ik wil u hier graag bij helpen. Maak vrijblijvend een afspraak met mr Linda de Kleuver via telefoonnummer 06-36305919 of stuur een bericht via [email protected] 

 

Meer weten?

Wilt u weten wat Mooi Nalaten voor u kan betekenen, neem dan gerust contact met mij op. Ik ben te bereiken via 06-36305919 of [email protected]

Scroll naar boven