Correcte aangifte erfbelasting bespaart geld?

Correcte aangifte erfbelasting, bespaart geld 

Erfbelasting
Dat een correcte aangifte erfbelasting geld kan besparen blijkt uit de volgende situatie.

Regelmatig wordt ik gevraagd om een aangifte erfbelasting in te vullen.
Erfbelasting speelt bij overlijden en wordt berekend over hetgeen iemand uit een nalatenschap verkrijgt. De erfbelasting is geregeld in de Successiewet 1956 en een aantal besluiten. Dat een aangifte erfbelasting lastig is blijkt uit het volgende voorbeeld dat ik afgelopen jaar bij de hand had.

Een oudere dame vraagt mij mee te kijken met de door haar boekhouder ingediende aangifte erfbelasting en inmiddels door de belastingdienst (conform de aangifte) opgelegde aanslag erfbelasting. Mevrouw had er een slecht gevoel bij omdat zij ervan uit ging dat bij het overlijden van haar man geen erfbelasting betaald moest worden. Daarvoor waren zij immers destijds naar de notaris geweest om dat te regelen!

Testament
Na zorgvuldige bestudering van het testament, de huidige situatie en de aangifte erfbelasting blijkt dat bij de aangifte erfbelasting is uitgegaan van de wettelijke regeling waarbij de kinderen zijn opgenomen voor hun erfdeel.
In het laatste testament van de echtgenoot staat echter iets anders. In het testament is een zogenaamde tweetrapsmaking opgenomen waarbij de echtgenote tot enig erfgenaam is benoemd.   

Vrijstellingen Successiewet
In de Successiewet 1956 zijn een aantal vrijstelling opgenomen. Zo heeft de langstlevende een zeer ruime vrijstelling van ruim € 680.000,-. De vrijstelling voor kinderen is veel lager, te weten € 21.559,-. Verkrijgt iemand iets uit een nalatenschap dat beneden de vrijstelling valt dan is er geen erfbelasting verschuldigd. Meer weten over de vrijstellingen: klik hier?

Een correcte uitvoering van het testament in de aangifte erfbelasting had ervoor gezorgd dat er geen erfbelasting verschuldigd zou zijn. Immers de erfbelasting kent voor echtgenoten een ruimere vrijstelling dan voor kinderen. Zou mevrouw als enig erfgenaam opgevoerd zijn, dan was haar gehele verkrijging onder de vrijstelling gevallen en was er nu geen erfbelasting verschuldigd.

Corrigerende aangifte
In overleg met mevrouw is een nieuwe aangifte naar de belastingdienst verzonden met het  verzoek om de aanslag aan te passen. De gewijzigde aangifte is gehonoreerd door de belastingdienst en de aanslag is verminderd van ruim 4.000,- naar 0,00.

Uit bovenstaand voorbeeld blijkt dat de erfbelasting een specifieke belasting is. Naast de belasting regels is een goede kennis van het erfrecht belangrijk. Een onjuiste interpretatie van een testament of het niet volledig toepassen van de vrijstellingen kan veel geld kosten.

Laat u daarom ook bij de aangifte erfbelasting goed adviseren door iemand met kennis van de erfbelasting en kennis omtrent het erfrecht. Mooi Nalaten kan u daarbij helpen door  specialistische kennis en jarenlange ervaring met erfbelasting en erfrecht.

Heeft u vragen of wilt u een afspraak maken, neem dan contact op met Linda de Kleuver op telefoonnummer 06-36305919 of stuur mij een bericht via [email protected]

Scroll naar boven