De taak van de executeur, begin en einde

De taak van de (beheers)executeur, begin en einde 

Taak van de executeur
Een executeur is iemand die door de overledene in zijn testament is benoemd. De (beheers)executeur heeft de bevoegdheid om de goederen van de nalatenschap te beheren en de schulden van de nalatenschap te voldoen. Met de schulden van de nalatenschap worden alle schulden bedoeld die ten tijde van het openvallen van de nalatenschap opeisbaar zijn of gedurende het beheer opeisbaar zijn geworden. De executeur heeft dus uitsluitend als taak de opeisbare schulden van de nalatenschap te voldoen.
Hij mag dus niet goederen van de nalatenschap te gelde maken indien er geen opeisbare schulden zijn. [1]
Verder heeft de executeur als taak om een boedelbeschrijving op te maken, het aanwijzen van een boedelnotaris en het verstrekken van de door de erfgenaam verlangde inlichtingen.

Einde taak executeur
De taak van de executeur eindigt:

  • wanneer hij zijn werkzaamheden heeft voltooid;
  • door tijdsverloop;
  • door zijn dood;
  •  wanneer de nalatenschap moet worden vereffend;
  •  indien het testament aangeeft wanneer de executele eindigt;
  • door ontslag van de kantonrechter

Bovengenoemde opsomming is louter een opsomming van de wijze waarop de taak is geëindigd. Maar indien de taak is beëindigd is daarmee nog niet het beheer beëindigd.
Indien de executeur zijn taak heeft volbracht, is de hij bevoegd zijn beheer te beëindigen door de goederen ter beschikking van de erfgenamen te stellen. Het ter beschikking stellen van de goederen aan de erfgenamen kan door een eenvoudige kennisgeving.

Rekening en verantwoording
Zodra de beheersbevoegdheid  geëindigd is, is de executeur verplicht om rekening en verantwoording af te leggen. Deze verantwoording kan hij afleggen aan de erfgenamen of aan degene die na hem tot beheer bevoegd zijn.
Door het afleggen van rekening en verantwoording wordt inzicht gegeven in het aanvangsvermogen ten tijde van het overlijden en de vermogensmutaties tijdens het beheer. Het is belangrijk om de rekening en verantwoording te voorzien van onderliggende stukken en een begrijpelijke toelichting.

[1] 6 oktober 2015, ECLI:NL:GHARL:2015:7486

Meer weten of hulp nodig? Neem contact met ons op via [email protected]. Meer weten over de executeur, kijk ook hier .

Scroll naar boven