Legaat of last

Legaat of Last

In het erfrecht komen twee begrippen voor die door leken vaak door elkaar gehaald worden, in die zin dat ze als een en hetzelfde worden beschouwd. Het gaat om de begrippen legaat en last.

Legaat
Een legaat is een wilsbeschikking waarin de overledene aan een of meerdere personen een vorderingsrecht toekent. Dit vorderingsrecht kan zien op goederen maar ook op diensten.
De aard van de prestatie (bijvoorbeeld een boek of geld) is niet van belang voor het zijn van een legaat.
Heb je recht op een legaat en aanvaard je het legaat, dan ben je schuldeiser. (De erfgenamen zijn dan schuldenaar). Het legaat moet wel geleverd (afgegeven) worden.

Een voorbeeld van een legaat is dat je in het testament van de overledene een vast geldbedrag erft. Omdat dit een legaat is, heb je een vordering ter grootte van dat bedrag op de erfgenamen en dus recht om nakoming te eisen.

Last
Een last daarentegen is een wilsbeschikking waarin de overledene aan de gezamenlijke erfgenamen of aan een of meer bepaalde erfgenamen of legatarissen een verplichting oplegt. Een last vormt geen schuld van de nalatenschap. Bij het afwikkelen van de nalatenschap moeten de erfgenamen wel rekeninghouden met de last. Wordt een last niet uitgevoerd dan kunnen belanghebbenden de rechter vragen om het recht te laten vervallen. Indien de rechter de vervallenverklaring uitspreekt, werkt het niet terug.

Een mooi voorbeeld van een last is dat een schilderij wordt nagelaten aan een museum onder de last om het schilderij op een bepaalde wijze tentoon te stellen. Heeft het museum het schilderij aanvaard maar stelt zij het schilderij niet op de wijze tentoon als in het testament bepaald dan kan de rechter een vervallenverklaring uitspreken waardoor het schilderij weer in de nalatenschap valt.

Conclusie
Het verschil tussen een legaat en een last is gelegen in het al dan niet hebben van een vorderingsrecht en het recht op nakoming van die vordering. Omdat de last bevoordeelde geen vorderingsrecht heeft kan hij ook geen recht op nakoming vorderen.
Voor hem geldt uitsluitend de dreiging van de vervallenverklaring als hij de last niet naleeft.

Meer weten? Neem contact op met Mooi Nalaten?

Laat een reactie achter

Scroll naar boven