Onwaardig om te erven

Onwaardig om te erven

In de wet is een bepaling opgenomen die iemand van rechtswege onwaardig maakt om voordeel te trekken uit een nalatenschap. 
Deze onwaardigheid geldt niet alleen voor een erfgenaam, maar ook voor bijvoorbeeld een legaat. Iemand is van rechtswege onwaardig om een voordeel uit een nalatenschap te genieten indien hij: 

  1. onherroepelijk is veroordeeld omdat hij de overledene heeft omgebracht of heeft getracht om te brengen
  2. onherroepelijk is veroordeeld wegens een opzettelijk tegen de overledene gepleegd misdrijf waarop een vrijheidsstraf is gesteld met een maximum van tenminste 4 jaren;
  3. bij een onherroepelijke uitspraak is veroordeeld tot een straf met een maximum van tenminste 4 jaren omdat hij tegen de overledene lasterlijk een beschuldiging heeft ingebracht;
  4. de overledene door een feitelijkheid of door een bedreiging heeft gedwongen of heeft belet een testament te maken;
  5. het testament van de overledene heeft verduiterd, vernietigd of heeft vervalst.

Vrij recent speelde er bij de Rechtbank Amsterdam een geval waarbij een vrouw één van haar drie zonen tot erfgenaam had benoemd. De twee andere zonen waren niet benoemd als erfgenaam. De onterfde zonen probeerden het testament nietig te verklaren wegens aanwezigheid van een geestelijke stoornis bij moeder toen zij het testament opmaakte. De rechtbank laat het testament echter in stand. Dat betekent dat de zoon gewoon erfgenaam is. De rechter verklaart echter dat de zoon/ erfgenaam geen recht meer heeft op de nalatenschap van zijn moeder omdat hij onherroepelijk is veroordeeld voor de moord op zijn moeder. Hij is derhalve onwaardig om te erven.
De erfenis komt daarom toe aan de kinderen van de veroordeelde zoon. 

Heeft u vragen of wilt u een afspraak maken, neem dan contact op met Linda de Kleuver op telefoonnummer 06-36305919 of stuur mij een bericht via [email protected]t.

Scroll naar boven