Zonder aanpassing blijft testament geldig

Zonder aanpassing van het testament blijft het geldig

Een getrouwde man heeft in 2006 zijn testament opgesteld. In dat testament is zijn toenmalige echtgenote benoemd als zijn enige erfgenaam. Voorwaarde was dat zij op het moment van zijn overlijden nog met hem was getrouwd. Waren ze niet meer getrouwd dan  zou de broer van de man de enig erfgenaam zijn.

In 2009 scheidt de man van zijn vrouw om later dat jaar te hertrouwen met een andere vrouw. Uit dit huwelijk komen twee kinderen voort.

In 2017 komt de man te overlijden. Tijdens zijn tweede huwelijk had de man een concept van een nieuw testament opgesteld. In dit concept herroept hij zijn eerdere testament en benoemt zijn tweede echtgenote en hun eventuele kinderen tot erfgenamen. Dit concept testament is echter nooit getekend. Het testament uit 2006 is dus zijn laatste testament.

Wie zijn nou de erfgenamen van de man?

De broer van de man verklaart de erfenis beneficiair te aanvaarden. Maar de weduwe van de man en haar kinderen claimen dat zij de erfgenamen zijn.

In deze casus heeft het Hof Arnhem-Leeuwarden recent geconstateerd dat nergens in de tekst van het testament staat dat de erfstelling van de man niet geldt als de erflater hertrouwt en kinderen achterlaat. Nu heeft die situatie zich wel voorgedaan.
Maar deze omstandigheid vond plaats na het maken van het testament van 2006. De weduwe en haar kinderen kunnen niet bewijzen dat het de wens van de man was dat zijn broer alleen maar erfgenaam was als de man ongehuwd en kinderloos zou sterven.
Zij stellen dat de man naar derden de wens heeft geuit dat zijn gehele nalatenschap naar zijn vrouw en kinderen moest gaan.

Deze stelling overtuigt het hof niet. Voor het vervullen van zijn wens had de man het testament uit 2006 moeten herroepen. Dat heeft hij nagelaten.  Het hof oordeelt daarom dat de broer de enige erfgenaam is.

Conclusie: De omstandigheden kunnen wijzigen waardoor een testament niet meer up to date is.  Kijk daarom eens in de zoveel tijd na of uw testament nog het gewenste effect heeft. Zo niet, laat het dan niet bij een concept testament. Een testament is pas geldig na ondertekening! Testament

Bron: Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 22 maart 2022 (gepubliceerd 29 maart 2022), ECLI:NL:GHARL:2022:2169, 200.261.203

Scroll naar boven